Week tegen Eenzaamheid 2015

Bedankt!

De Week tegen Eenzaamheid 2015 is afgelopen. Iedereen die hem mede mogelijk heeft gemaakt, die een van de honderden activiteiten heeft georganiseerd en die heeft deelgenomen: bedankt! Terugkijken kan bijvoorbeeld in het media-overzicht. En iets blijven doen kan ook. Kijk op eenzaam.nl of nodig met dit kaartje iemand uit om samen iets te ondernemen.

Kom erbij & verbind

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid te maken krijgen. Bij zichzelf of bij een ander. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en organiseren we diverse activiteiten om eenzaamheid te voorkomen en verminderen. Thema van de Week tegen Eenzaamheid is dit jaar: ‘Kom erbij & verbind’. Want verbinden speelt een sleutelrol bij het aanpakken van eenzaamheid.

Maak de verbinding

Dat begint al bij jezelf. Want bij eenzaamheid voel je het gemis van verbondenheid met anderen. Je kunt er wat aan doen. Bijvoorbeeld door te proberen nieuwe contacten aan te gaan. Of door bestaande contacten te verbeteren.

Verbinding maken is ook cruciaal om eenzaamheid bij een ander te verminderen. Door contact te leggen met iemand van wie je vermoedt dat hij of zij weinig betekenisvolle contacten heeft en zich eenzaam voelt. In je familie, kennissenkring, op je werk of in je buurt.

En verbinden is voor professionals en vrijwilligers de basis om eenzaamheid structureel aan te pakken. Door samen te werken, kennis te delen en signalen uit te wisselen. Dwars door sectoren als welzijn, zorg, vrijetijdsbesteding en wonen.

Honderden activiteiten

In de Week tegen Eenzaamheid roepen we iedereen op om de verbinding te maken. Om contact te leggen tijdens De Langste Eettafel van Nederland of op een Kom erbij Festival. Door elkaar te ontmoeten bij een van de vele workshops voor jongeren, informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers of lokale conferenties. Of bij een van de honderden andere activiteiten.

De zevende Week tegen Eenzaamheid vindt plaats van 22 september tot en met 1 oktober 2016.