Kom erbij: de sociale contacten staan centraal

Zo kun je contacten verbreden, verdiepen en verduurzamen

Kom Erbij-activiteiten hebben één ding gemeen: de sociale contacten staan steeds centraal. Het versterken van sociale contacten kent allerlei dimensies. De “3 V’s” zijn het uitgangspunt van Kom erbij: sociale contacten verbreden, verdiepen en verduurzamen. Lees op deze pagina over de 3 V’s.

De V van verbreding

Meer sociale contacten

Met verbreding wordt bedoeld: activiteiten waardoor mensen de kans krijgen hun sociale netwerk uit te breiden met nieuwe gezichten. Bijvoorbeeld met mensen uit de buurt, wijk of stadsdeel en met organisaties die op dit niveau actief zijn. Zo krijgen mensen een gevarieerd netwerk op buurtniveau. Dit biedt kansen op sociale steun en betrokkenheid bij elkaar in de lokale gemeenschap.

De V van verdieping

Betere sociale contacten

Met verdieping wordt bedoeld: activiteiten waar mensen op speelse en ongedwongen wijze de kans krijgen elkaar te ontmoeten. Naarmate mensen elkaar beter kennen en meer van zichzelf laten zien, worden contacten minder oppervlakkig. Zo krijgt een ontmoeting de kans op termijn uit te groeien tot een betekenisvolle sociale relatie.

De V van verduurzaming

Blijvende sociale contacten

Met verduurzaming wordt bedoeld: activiteiten waardoor mensen perspectief hebben op vervolg van de ontmoeting en duurzaam contact met elkaar. Eénmalige contacten kunnen waardevol, betekenisvol en leuk zijn. Wanneer deze contacten worden opgevolgd, kunnen ze verduurzamen en uitgroeien tot een bepaalde mate van verbondenheid (frequent burencontact, kennissen, vriendschap). Dan kan gesproken worden van een sociale relatie.

Lees meer in de Kom erbij-inspiratiebrochure

In deze inspiratiebrochure wordt dieper ingegaan op het organiseren van een Kom erbij. Een bundeling van activiteiten waardoor het sociale netwerk van deelnemers verbreedt, waarmee sociale relaties verdiepen en waarmee contacten verduurzamen. Natuurlijk is niet alles haalbaar in één week. Het Kom erbij-programma kan wel een startmoment zijn voor de verbreding, verdieping of verduurzaming van iemands netwerk. Daarmee is het een belangrijke stap in het tegengaan van eenzaamheid.

Download de inspiratiebrochure Kom erbij! met meer informatie en tips (pdf)