Uitnodiging Nationaal Eenzaamheid Congres

De kunst van verbinding

 

Ga direct naar het fotoverslag

 

  • Opening Week tegen Eenzaamheid 2017
  • 21 september 2017
  • Auditorium van Het Rijksmuseum, Amsterdam
  • Toegang congres is gratis
  • Contact media: Marc van Dijck, m.vandijck@coalitieerbij.nl / 030 230 7199

 

De bijzondere locatie voor het Nationaal Eenzaamheid Congres, het Rijksmuseum, wordt aangeboden door ons kernlid het KPN Mooiste Contact Fonds, dat dit jaar haar tienjarig jubileum viert. 

 

Eenzaamheid in de belangstelling

Eenzaamheid en sociaal isolement staan de laatste jaren volop in de belangstelling en dat is een goede zaak. Er is steeds meer bekend over de negatieve invloed die eenzaamheid op het welzijn en gezondheid van mensen kan hebben. Er is sprake van een groter risico op zowel somatische als psychische aandoeningen. Dat maakt de strijd tegen eenzaamheid urgent en belangrijk. De afgelopen tien jaar is er veel gebeurd en op veel plaatsen en op veel manieren staat eenzaamheid op de agenda. Zowel landelijk als lokaal. Zowel in grote als in kleine gemeenten. Hierbij zijn veel vrijwilligers en beroepskrachten, vooral vanuit de welzijnssector maar ook vanuit de zorg- en de woonsector betrokken.
 
Het voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid is geen sinecure. De oorzaken van eenzaamheid verschillen van mens tot mens en zelfs met een goed sociaal netwerk kunnen mensen zich eenzaam voelen bijvoorbeeld als gevolg van een groot gemis of onvervangbaar verlies. In veel gevallen is er iets aan te doen en kunnen mensen gesteund worden om hun gevoel van eenzaamheid te reduceren.
 
De meeste belangstelling voor eenzaamheid is zoals gezegd te vinden bij maatschappelijke organisaties die actief zijn in de welzijnssector. Hierbij gaat het vooral om de sociale activering van mensen, het versterken van netwerken en het organiseren van ontmoeting. We zien gelukkig in toenemende mate dat het thema ook leeft in andere sectoren. Dat is belangrijk omdat hiermee de aandacht voor eenzaamheid wordt verbreed en er nieuwe aanknopingspunten komen voor een gerichte aanpak ervan.
 
In dit openingscongres staan drie “andere” invalshoeken en benaderingen centraal. Drie experts zullen hun licht doen schijnen op de relatie van hun werkterrein met het thema eenzaamheid. Daarna worden projecten gepresenteerd waar de verbinding met eenzaamheid wordt gerealiseerd.  

Het programma


13.00 uur - 13.30 uur    

Binnenkomst met koffie en thee

 

13.30 uur - 13.40 uur                        

Opening door de dagvoorzitter: Cees Grimbergen

Cees Grimbergen is journalist. Hij werkt al 40 jaar o.a. als voetbalverslaggever, researchjournalist en presentator voor radio en tv. Daarnaast geeft hij journalistiek leiding aan debatten, discussies en congressen. 

 

13.40 uur - 13.50 uur    

10 jaar KPN Mooiste Contact Fonds 

Door: Mark Versteegen, Directeur Sponsoring KPN en KPN Mooiste Contact Fonds

 

13.50 uur - 14.20 uur    

Kunst en eenzaamheid 

Eenzaamheid als onderwerp van kunst, als voorwaarde van kunstgenot en – meest belangrijk – als bron voor inspiratie en creativiteit: hoe werden deze denkbeelden in het verleden verwoord en voorgesteld? En hoe sterk werken ze tot vandaag door?

Lezing door: Prof. Dr. Gregor J. M. Weber, hoofd beeldende kunst, Rijksmuseum.

 

14.20 uur - 14.50 uur    

Sport en eenzaamheid 

Dat sport en bewegen belangrijk zijn voor een goede gezondheid staat tegenwoordig buiten kijf. Hebben sport en beweging ook een positieve invloed op de kwantiteit en kwaliteit van sociale relaties van mensen en vooral ook bij mensen met een relatief groot risico op vereenzaming? En zo ja, wat zijn dan de werkzame elementen en wat betekent dat voor beleid en praktijk inzake sport en beweging?

Lezing door: Anneke Hiemstra, MSc, consultant Kenniscentrum Sport

 

14.50 uur - 15.15 uur    

Pauze

 

15.15 uur - 15.45 uur    

Techniek en eenzaamheid 

Ontwikkelingen in communicatietechnologie gaan razendsnel. De toekomst is dat we op ieder moment op verschillende wijze met elkaar kunnen communiceren en elkaar ontmoeten. Mensen met beperkingen in communicatie en mobiliteit kunnen steeds beter ondersteund worden met technische oplossingen. Helpt techniek tegen eenzaamheid?

Lezing door: Vincent Everts, trendwatcher en video blogger op het gebied van internet en techniek. 

 

15.45 uur - 16.15 uur     

De kunst van verbinding: presentatie projecten 

 

16.15 uur - 16.30 uur    

Opening van de Week tegen Eenzaamheid 2017 

 

16.30 uur – 17.30 uur

Netwerkborrel 

 

 

 

 

Foto Cees Grimbergen: MAX - Mike Roelofs