Nationale Eenzaamheid Prijs 2016

 

 

 

 

Stichting OOPOEH wint Nationale Eenzaamheid Prijs

Beauty voor de Senior in Den Haag door Aswintha Menk, Join us in Veghel door Joli en OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) in Amsterdam door stichting OOPOEH waren genomineerd voor de Nationale Eenzaamheid Prjs 2016. De genomineerde projecten zijn inspirerende voorbeelden die eenzaamheid voorkomen of verminderen in een lokale context. De 280 deelnemers aan het Nationale Eenzaamheid Congres op donderdag 22 september 2016 bepaalden via een publieksstemming dat OOPOEH de uiteindelijke winnaar is. Waarna de Prijs op het congres werd uitgereikt door jury- en Coalitie Erbij-voorzitter Leo Wijnbelt aan OOPOEH-manager Sènami Awunou.

De Nationale Eenzaamheid Prijs staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid. Er kwamen 145 inzendingen. 

Over de genomineerden voor de Nationale Eenzaamheid Prijs 2016 (in alfabetische volgorde):

Beauty voor de Senior

Beauty voor de Senior van Aswintha Menk is een initiatief in Den Haag dat zich richt op senioren die weinig of geen sociale contacten hebben. Het gaat daarbij om ouderen (voor zowel dames als heren) die weinig naar buiten komen, ouderen in zorginstellingen en ouderen met een aandoening zoals niet aangeboren hersenletsel of dementie. Vrijwilligers bieden bij mensen thuis, in buurthuizen en zorginstellingen beauty-verwenmiddagen aan. Op die manier hebben de senioren een ontspannen en gezellige middag, meestal in groepsverband. De senioren ontwikkelen onderling contact en vriendschappen; ook hebben ze contact met de jongere vrijwilligers die soms meegaan om met de senior beauty-artikelen te kopen. De gemeente Den Haag heeft een eenmalige startsubsidie toegekend voor dit initiatief.

De jury roemt het oorspronkelijke idee, de aanraking die senioren ervaren en de empowerment die hiervan uitgaat: “mooi van buiten, goed van binnen”.

Join us

Join us in Veghel door Joli. Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar die het moeilijk vinden om sociaal contact te maken met leeftijdgenoten bestaat Join us. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren met een vorm van autisme, jongeren die te weinig vertrouwen in zichzelf hebben, van nature gesloten zijn of een laag zelfbeeld hebben. Vrijblijvend en gratis ontmoeten zij elkaar tweewekelijks in een jongerencentrum. Onder begeleiding van pedagogen hebben ze niet alleen een gezellige avond, maar wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, vrijetijdsbesteding en het wegnemen van eenzaamheidsgevoelens. De gemeente bekostigt de begeleiding en de locatie.

De jury roemt de aandacht die er hiermee is voor eenzaamheid bij jongeren, de kracht van verwijzing via onder andere het gemeentelijke Basisteam Jeugd & Gezin en de outreachende aanpak, omdat jongeren op veel verschillende manieren zich bij dit initiatief kunnen aansluiten.

OOPOEH

OOPOEH (afkorting voor Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) door stichting OOPOEH in Amsterdam. Dit is een initiatief dat eenzaamheid bij ouderen voorkomt en bestrijdt door ouderen te verbinden aan een huisdier en een baasje in de buurt. Hier is vaak behoefte aan als baasjes moeten werken of een weekendje weg willen. Ouderen zijn op deze manier van betekenis voor een ander en komen via OOPOEH in contact met de gezinnen in de buurt (de baasjes). Ook maken ze makkelijker contact met buurtbewoners en anderen omdat ze een hond uitlaten of nieuwe gespreksstof hebben door hun oppasdier. De stadsdelen Amsterdam Centrum, Oost en Zuid hebben financiële ondersteuning geboden.

De jury roemt het innovatieve karakter van dit initiatief, het aanspreken van de affectieve vermogens van ouderen en de praktische oplossing die positief uitpakt voor de oudere, het baasje én het huisdier.

Gemeente betrokken

Een voorwaarde voor deelname aan de prijsvraag was dat de gemeente op een of andere manier bij jouw activiteit, project of praktijk betrokken is. Steeds meer gemeenten zijn actief in het lokale samenspel rond eenzaamheid, en dat is belangrijk! Want het vergroot de kans op een groot bereik van de activiteit in de lokale gemeenschap en op totstandkoming van samenwerking tussen de vele zorg- en welzijnsorganisaties en (burger)initiatieven.  De rol en mogelijkheden van de gemeente rond eenzaamheid zijn ook thema op het Nationaal Eenzaamheid Congres

De jury

De professionele jury heeft alle inzendingen beoordeeld om tot de drie genomineerden te komen. De jury staat onder leiding van Leo Wijnbelt, voorzitter Coalitie Erbij. De overige leden zijn:

  • Hennie Bogaards-Simonse, wethouder gemeente Noordoostpolder
  • Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS
  • Mariëtte van Leeuwen, voorzitter VNG Commissie Gezondheid en Welzijn en wethouder gemeente Zoetermeer
  • Theo van Tilburg, professor sociologie en sociale gerontologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Beoordelingscriteria waren: het gaat over een bestaande activiteit in een gemeente; het is een inspirerende activiteit; effectiviteit; en kansen voor de lange termijn. Indienen van activiteiten kon tot en met zondag 28 augustus 2016.

De prijs

OOPOEH ging naar huis met de eer, een kunstobject en 5.000 euro te besteden aan de activiteit van inzending. De nummers twee (Join us) en drie (Beauty voro de Senior) ontvingen respectievelijk 2.000 euro en 1.000 euro voor hun activiteit.

Initiatief

De Nationale Eenzaamheid Prijs 2016 is een initiatief van Coalitie Erbij in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS.

Teruglezen