Nationale Eenzaamheid Prijs 2015

Prijsvraag: Wonen zonder eenzaamheid

De Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 is gegaan naar het project Thuishuis van Stichting Thuis in Welzijn. Van de ruim 250 deelnemers aan het Nationaal Eenzaamheid Congres stemde 52 procent voor Thuishuis. Daarmee hield het de andere twee door de jury genomineerde projecten Akker71 van Volkshuisvesting Arnhem en Plus Wonen door Stichting Plus Wonen achter zich.

De prijs wordt door Jop Fackeldey, wethouder Wonen van de gemeente Lelystad en vice-voorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen, uitgereikt aan directeur Jan Ruyten van Stichting Thuis in Welzijn. De uitreiking vond plaats op het Nationaal Eenzaamheid Congres, gepresenteerd door Anita Witzier.

De Nationale Eenzaamheid Prijs stond dit jaar in het teken van de woning en woonomgeving. Want er wonen meer eenzame mensen in wijken, buurten of dorpen dan je denkt. Gelukkig zijn er veel initiatieven van bewoners, bewonersgroepen, organisaties, bedrijven en overheden die helpen eenzaamheid te voorkomen of verminderen.

De drie genomineerden

Voor de deelnemers van het congres stemden, had de jury uit de 55 inzendingen drie inspirerende voorbeelden geselecteerd die eenzaamheid voorkomen of verminderen via speciale vormen van huisvesting.

  • Akker71, door Volkshuisvesting Arnhem

Akker71 is een voormalig verzorgingshuis middenin een woonwijk in Arnhem. Het heeft 145 kamertjes waar 100 mensen wonen; een grote groep is mensen met psychische problemen die hier beschermde huisvesting vinden. Ook wonen er islamitische ouderen, die een groot risico hebben op eenzaamheid in een gewoon verpleeghuis. 25 Ondernemers werken in Akker71 en 30 werkzoekenden leer-werken er. Het gebouw heeft veel gemeenschappelijke ruimtes; dit faciliteert ontmoeting tussen mensen. Ook de ontspannen manier van ondersteuning door Volkshuisvesting Arnhem draagt hieraan bij.

  • Plus Wonen, door Stichting Plus Wonen

Plus Wonen is een woon-zorgcomplex voor mensen met schizofrenie in Leusden en is door ouders geïnitieerd. In het complex wonen vijftien volwassen mensen met een psychosegevoeligheid. Het gebouw kent veel glas rond een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijk gebouw: dit nodigt bewoners uit deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Bovendien zorgt de plattegrond van het gebouw ervoor dat bewoners bijna altijd iemand tegenkomen op weg naar hun woning. Tot slot ligt het gebouw in een gewone woonwijk, waardoor bewoners makkelijker contact hebben met andere wijkbewoners.

  • Thuishuis, door Stichting Thuis in Welzijn

Een Thuishuis is een speciale woning waar vijf tot zeven alleenstaande 60-plussers met een smalle beurs bij elkaar wonen. Ze hebben een eigen verblijfsruimte en delen een woonkamer, tuin en logeerkamer. Twee projecten zijn gerealiseerd: in Deurne en Amstelveen. Harderwijk gaat dit najaar open. De doelgroep bestaat onder andere uit ouderen die (dreigen) te vereenzamen. Waar nodig ondersteunen vrijwilligers de bewoners. De mogelijkheid bestaat ook dat vrijwilligers huisbezoeken brengen aan alleenstaande ouderen in de buurt, om hen uit te nodigen om weer mee te doen

De jury

De jury voor de Nationale Eenzaamheid Prijs bestond uit:

  • Hester van Buren, directeur/bestuurder woningcorporatie Rochdale

  • Anja Machielse, filosoof en sociaal wetenschapper, Universiteit voor Humanistiek
  • Armand Paardekooper Overman, architect - directeur fUSE, urban producer - SYNC
  • Ella Vogelaar, voorzitter Vereniging NOV en voorzitter Resto Van Harte
  • Leo Wijnbelt (juryvoorzitter; voorzitter Coalitie Erbij)

De prijs

Winnaar ging naar huis met de eer, een kunstobject en €5.000 te besteden aan de activiteit van inzending. Volkshuisvesting Arnhem als tweede en Stichting Plus Wonen als derde ontvingen respectievelijk €2.000 en €1.000 voor hun activiteit.

Initiatief van Coalitie Erbij

De Nationale Eenzaamheid Prijs is een initiatief van Coalitie Erbij, dit jaar in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de Nationaal Eenzaamheid Prijs door je te abonneren op de nieuwsbrief van Coalitie Erbij. Meld je aan voor de nieuwsbrief

Lees terug