Kunst en Cultuur Kom erbij Festivals

In 2018 vinden in de Week tegen Eenzaamheid voor het eerst tien speciale Kunst en Cultuur Kom erbij Festivals plaats. Verspreid over het land, organiseren tien centra voor de kunsten gevarieerde en aantrekkelijke programma’s om de strijd tegen eenzaamheid te versterken. Vanuit kunst en cultuur willen zij bijdragen aan effectieve interventies tegen eenzaamheid en een krachtig middel zijn om de spiraal van eenzaamheid te doorbreken.

Op deze pagina lees je over de achtergrond van deze festivals. Neem contact op als je meer wilt weten of een bijdrage wilt leveren!

De potentie van kunst en cultuur

Kunst en cultuur hebben unieke mogelijkheden in de strijd tegen eenzaamheid:

  • Kunstenaars kunnen buiten bestaande grenzen ontmoeting tussen mensen en groepen stimuleren.
  • De relatie tussen kunstenaar en niet-kunstenaars is gericht op het ontdekken en benutten van talenten en stimuleert de verbeeldingskracht.
  • Dit zet vervolgens veranderingsprocessen in gang, boort levenslust aan en biedt nieuwe zingeving.

Kunst en Cultuur Kom erbij Festivals zorgen voor verbindingen

Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij, is blij dat in de cultuursector het thema eenzaamheid leeft en dat zoveel cultuurcentra een actieve bijdrage leveren aan de Week tegen Eenzaamheid. “Soortgelijke ontwikkelingen gaan we nu ook zien in de sport- en natuursector en bij bedrijven. Hierdoor worden de kansen op betekenisvolle sociale relaties groter en dat is de basis voor voorkomen of verminderen van eenzaamheid.” Lees verder

Twee organisatoren aan het woord

Tien verschillende festivals

De Kunst en Cultuur Kom erbij Festivals zijn programma’s met in elke gemeente een andere invulling. De festivals sluiten daarmee aan op de lokale situatie en benutten de kracht van de lokale centra voor de kunsten en die van samenwerkingspartners. De festivals vinden plaats in Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Den Haag, EindhovenLelystad, Oldenzaal, Rijswijk, Rotterdam, Sneek en Walcheren

Financiering, organisatie en initiatiefnemers

De Kunst en Cultuur Kom erbij Festivals zijn mogelijk gemaakt door het VSBfonds en worden georganiseerd door tien verschillende lokale centra voor de kunsten. De festivals zijn een initiatief van Coalitie Erbij. In het project werkt Coalitie Erbij samen met Cultuurconnectie en het LKCA.

Vervolg

Partijen willen de mogelijkheden van kunst en cultuur in de strijd tegen eenzaamheid op lokaal niveau borgen en verder verspreiden. Partijen zorgen voor kennisdeling, het vastleggen van succes- en faalfactoren en andere instrumenten die het in de toekomst mogelijk maakt om kunst en cultuur vaker en door meer organisaties in te zetten bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo van den Beld, projectmanager Coalitie Erbij, 06-81715500 en info@hugovandenbeld.nl

Mogelijk gemaakt door: