De kunst van verbinding (2)

Prof. dr. Gregor Weber is hoofd beeldende kunst van het Rijksmuseum. Hij neemt de deelnemers mee in een verhaal over eenzaamheid in de kunst. Over de eenzaamheid van kunstenaars en hoe door de jaren eenzaamheid in de kunst verbeeld is. Het maken van kunst kan een uitlaatklep zijn voor mensen die eenzaam zijn. In de zaal wordt opgemerkt dat het bekijken van kunst ook dit effect kan hebben.

Weber wijst ook op kunstenaars die betrokken zijn bij het thema eenzaamheid en zich verenigd hebben in het platform vooreenzaamheid.nl. Hij pikt er het project van Maaike Rozenburg uit. Zij is ontwerper en legt via haar projecten een zoektocht af naar haar eigen eenzaamheid. Tijdens een festival bouwde ze een installatie waar ze festivalgangers uitnodigde hun beeld van eenzaamheid achter te laten. Op de facebookpagina ‘Over de schoonheid van eenzaamheid’ worden deze beelden verzameld. Met de beelden wordt een netwerk gecreëerd voor iedereen die weet hoe het is om eenzaam te zijn.

Anneke Hiemstra is consultant van het Kenniscentrum Sport. Ze neemt de zaal mee in een verhaal over de positieve effecten van sport en beweging bij sociale kwetsbaarheid en eenzaamheid. Sport zorgt voor meer eigenwaarde, sociale contacten, een hogere weerbaarheid en het vergroot de zelfredzaamheid. Bovendien helpt het simpelweg dat je fysiek fit bent om contacten te kunnen onderhouden.  

Hiemstra juicht het toe dat de sportsector steeds meer rekening houdt met het sociale aspect. Ook als mensen uitvallen. Op de website van het Kenniscentrum zijn sportinterventies te vinden die bij kunnen dragen aan minder eenzaamheid. Als voorbeeld noemt ze het project Denken en doen van de Nationale Bridge Bond, ook lid van Coalitie Erbij. Een sport waarbij niet zo veel bewogen wordt, maar wel een spel dat het in zich heeft dat er nieuwe contacten door ontstaan.

In de zaal wordt opgemerkt dat het mooi zou zijn een beweeginterventie te verbinden aan andere interventies die al mensen bij elkaar brengt, zoals een samen eten-project.

In de pauze is er gelegenheid om elkaar te spreken. Daar wordt enthousiast gebruik van gemaakt!

Lees verder op de volgende pagina ->

<- Pagina terug