De kunst van verbinding

Fotoverslag Nationaal Eenzaamheid Congres 2017

De kunst van verbinding is het thema van dit Nationaal Eenzaamheid Congres in het Rijksmuseum Amsterdam. De locatie werd aangeboden door het KPN Mooiste Contact Fonds in het kader van hun 10-jarig bestaan. 300 deelnemers komen luisteren naar lezingen en presentaties uit kunst, sport, ict en andere sectoren waar de verbinding met de aanpak van eenzaamheid wordt gezocht. Van oudsher is eenzaamheid een welzijnsthema. Hierbij gaat het vooral om de sociale activering van mensen, het versterken van netwerken en het organiseren van ontmoeting. We zien nu in toenemende mate dat het thema ook leeft in andere sectoren. Dat is belangrijk omdat hiermee de aandacht voor eenzaamheid wordt verbreed en er nieuwe aanknopingspunten komen voor een gerichte aanpak ervan. (Lees meer in de Uitnodiging)

Voordat de sprekers van wal trekken snelt dagvoorzitter Cees Grimbergen door de zaal. Hij wil weten wat deelnemers in hun (vrijwilligers-)werk ondernemen tegen eenzaamheid.  

Grimbergen trekt zich het thema aan. Hij leest een passage voor uit een column die hij eens schreef voor het Algemeen Dagblad over een vrouw die zei wel alleen te willen zijn en ook zo stierf. Pas laat werd haar dood opgemerkt.  

Mark Versteegen, directeur sponsoring KPN en KPN Mooiste Contact Fonds, vertelt over de vele mooie projecten van KPN Mooiste Contact Fonds dat dit jaar 10 jaar bestaat. Dit fonds, kernlid van Coalitie Erbij, is tevens gastheer van dit congres in het Rijksmuseum. Een van de initiatieven van KPN Mooiste Contact Fonds is KlasseContact. Kinderen die chronisch ziek zijn en niet naar school kunnen, verkrijgen apparatuur waardoor ze toch middenin de klas zitten en kunnen communiceren met klasgenoten.  

Samen met het Nationaal Ouderfonds is KPN Mooiste Contact Fonds gestart met een bijzonder project: de Zilverlijn. Ouderen die behoefte hebben aan sociaal contact worden door een vrijwilliger gebeld voor een goed gesprek. Bij alle projecten wordt gekeken naar hoe ict kan helpen om sociaal contact te vergemakkelijken. Ze passen dan ook uitstekend bij het thema van vandaag.

Op elke stoel ligt een Maatje, de officiële knuffel van het KPN Mooiste Contact Fonds en het trouwe vriendje dat er altijd voor je is.

Lees verder op de volgende pagina ->