Telefonische Hulpdienst Utrecht

De Telefonische Hulpdienst Utrecht verzorgt contact voor iedereen die daar behoefte aan heeft, 24 uur per dag, alle dagen van het jaar.

Tijdens openingstijden is er bereikbaarheid via de chat. Alle contacten zijn anoniem en vertrouwelijk. Al 38 jaar bieden de vrijwilligers een luisterend oor, troost, ondersteuning, bemoediging en wanneer de beller daar naar vraagt kunnen we doorverwijzen. Er worden jaarlijks 15.000 gesprekken gevoerd. Die gesprekken gaan over psychische klachten, relatieproblemen, zelfmoordplannen… maar vooral over eenzaamheid: als onderwerp, of als achterliggend gegeven.

Eenzaamheid verlichten

Door zonder (voor)oordeel in contact te zijn, en door de anonimiteit, voelen bellers en chatters zich vrij om te spreken: ze worden gehoord. Dat verlicht eenzaamheid, kan inzicht geven in de eigen situatie en kan behulpzaam zijn naar volgende stappen.

Meer informatie

Ga naar de website van Telefonische Hulpdienst Utrecht