Sensoor

Echte aandacht

Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor een gesprek op afstand per telefoon, chat of e-mail. Aandacht is onmisbaar in de samenleving en is bovendien een aanvulling op formele zorg en welzijn.

Al ruim 50 jaar is Sensoor in Nederland met meer dan 238.000 gesprekken per jaar de grootste hulpdienst op afstand. Sensoor is er voor iedereen die ergens mee zit en daarover wil praten. Zij kunnen anoniem in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek hun hart luchten, stoom afblazen en als ze daar behoefte aan hebben, worden doorverwezen naar andere hulpverleningsinstanties. Gesprekken worden gevoerd door ruim 1.100 speciaal hiervoor opgeleide, vrijwilligers.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is het meest gehoorde thema. Sensoor speelt een belangrijke rol in het verlichten van eenzaamheid. Vanwege het ontbreken van een netwerk bellen, chatten of mailen veel mensen met Sensoor. Ze willen even een stem horen, hebben soms dagen niemand gesproken. Ook onder mensen met een groot sociaal netwerk komt eenzaamheid voor. Ze kunnen of durven (op dat moment) hun verhaal nergens kwijt. Vanwege de anonimiteit van de hulpdienst, luchten zij hun hart bij Sensoor. 

Voor de meeste mensen is Sensoor een steuntje in de rug. De vrijwilliger van Sensoor kan eenzaamheid niet oplossen maar wel verzachten. Door een mens-tot mensgesprek voelt de ander zich erkend en gehoord en kan verder afglijden in een negatieve spiraal worden voorkomen. Waar mogelijk probeert de vrijwilliger te stimuleren om de gevoelens van eenzaamheid aan te pakken.

“De aandacht voor deze kwetsbare groep door een gesprek van mens tot mens is van levensbelang om escalatie te voorkomen.”

Meer Informatie

Ga naar de website van Sensoor