Coalitie Erbij

Omdat eenzaamheid zo veel voorkomt, is in 2008 Coalitie Erbij opgericht. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, die ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te bestrijden. Met concrete acties en activiteiten.

Brochure Coalitie Erbij

Handig bij elkaar in deze brochure: het werk van Coalitie Erbij, de activiteiten en een infografic met feiten en cijfers over eenzaamheid.

Download de brochure over Coalitie Erbij (pdf)


De coalitie

Kern van Coalitie Erbij vormen acht landelijke organisaties: Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte, Sensoor en Sociaal Werk Nederland. Zij organiseren in het hele land activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. Zoals ontmoetingsmiddagen, uitstapjes, activerend huisbezoek, maatjesprojecten, inloophuizen, vrijwilligerswerk, samen eten en een luisterend oor.

Daarnaast maken dienstverleners, kennisinstituten, belangen- en brancheorganisaties deel uit van de coalitie.

Samen tegen eenzaamheid

Samen bundelen de coalitieleden hun krachten om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. Omdat ieder mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd!

Eenzaamheid uit de taboesfeer

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt tot gezondheidsrisico's en een tekortschietend gevoel van welbevinden en geluk. Op eenzaamheid rust een taboe. Struikelblok in de bestrijding van eenzaamheid is dat vrijwel niemand die zich eenaam voelt, hier openlijk voor uitkomt. Daarom moet eenzaamheid uit de taboesfeer. Dan ontstaat er meer perspectief op het voorkomen en verminderen ervan. En dat is een belangrijke stap naar actie. Daarvoor zet Coalitie Erbij zich in met de campagne Samen tegen Eenzaamheid.

Organisatie

Coalitie Erbij is een stichting. Bestuursleden zijn de directeuren van de kernleden. Directeur van de Coalitie is Arie Ouwerkerk. Het bureau van Coalitie Erbij is gevestigd in Utrecht. Meer over de organisatie Coalitie Erbij

Contact