Sponsoring

Zoek samenwerking met bedrijven. Het sponsorbedrijf investeert in je project, bijvoorbeeld in je eettafel, in de vorm van een financiële bijdrage, een product (locatie, maaltijd, tafelkleden of servetten), een dienst of mankracht (professionals of vrijwilligers die kunnen helpen bij koken, serveren, vervoer van gasten). Hierbij krijgt het sponsorbedrijf natuurlijk een tegenprestatie terug. Meestal is dit naamsbekendheid, een positief imago, trotse en tevreden medewerkers, promotie voor hun product en ga zo maar door.

  • Bedenk voordat je een sponsor benadert, wat voor bijdrage je zoekt (financieel of iets anders) en  welke tegenprestatie je te bieden hebt. Waarom zou het bedrijf je eettafel sponsoren? Bereik je met je eettafel bijvoorbeeld een doelgroep die interessant is? Of bereik je een heel grote groep mensen met je eettafel. Heeft de lokale pers interesse getoond voor je eettafel? Dat is een troef. Verplaats je hierbij in de ondernemer, wat vindt hij/zij belangrijk en waarom zou hij of zij je eettafel ondersteunen?
  • Bij lokale sponsoring blijkt dat het vaak gaat om meer dan sponsoring alleen. De meeste lokale ondernemers, zien sponsoring vooral als ‘goodwill’ investering. Zij sponsoren alleen als ze het een goed project vinden en inzien waarom het belangrijk is. Leg dus uit dat Kom erbij & schuif aan niet alleen gaat om lekker eten, maar vooral ook om elkaar ontmoeten, mensen uit de samenleving met elkaar in contact brengen en eenzaamheid te voorkomen. Leg hierbij uit dat in heel Nederland mensen, organisaties en bedrijven meedoen aan de Week tegen Eenzaamheid.
  • Ook is vertrouwen vaak erg belangrijk bij sponsoring. Benader de ondernemer persoonlijk, dat kan telefonisch of je kunt bij de ondernemer langs gaan. Probeer de ondernemer te overtuigen van het belang van je eettafel en probeer de ondernemer enthousiast te maken. Dit kan alleen als je zelf ook in je project gelooft!
  • Vragen om sponsoring is geen bedelen. Je vraagt immers voor een goed doel: het bij elkaar brengen van mensen! Je vraagt het niet voor jezelf.
  • Leg de afspraken met de sponsor goed vast op papier. Vaak worden de afspraken informeel gemaakt, maar om het risico op misverstanden en verkeerde verwachtingen te verkleinen, is het verstandig om toch iets vast te leggen. Het gaat tenslotte om een zakelijke afspraak.
  • Welke ondernemers benader je? Voor Kom erbij & schuif aan kun je denken aan restaurants, supermarkten of winkeliers. Maak een lijst van alle mogelijke ondernemers in je buurt, die in aanmerking zouden kunnen komen. Zet ze daarna in de juiste volgorde: bij welke ondernemers zou je de meeste kans maken? Bedenk daarna goed wie je binnen de organisaties het beste kan benaderen. Zijn er medewerkers die zich bezig houden met het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of die zich bezighouden met sponsoring? Wie zijn de sleutelfiguren? Weet je of er mensen zijn die ook een andere maatschappelijke functie vervullen?