"Zorgwetten hinderen mensen met een beperking in meedoen"

De uitvoering van wetten en regelgeving voor zorg en ondersteuning hinderen vaak mensen met een beperking en chronische ziekte in het meedoen in de samenleving.

Dat signaleert MEE NL in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017. In het rapport zijn ervaringen van MEE-cliëntondersteuners verzameld.

Bij de obstakels gaat het volgens MEE NL onder meer om regelgevingen die niet goed op elkaar aansluiten, financiële drempels en problemen doordat professionals beperkingen niet herkennen en erkennen.

MEE NL wil met dit rapport zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aanzetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd en doet daartoe ook aanbevelingen zoals heldere informatie, afstelling tussen instanties en kostendekkende vervoersregelingen.

In het rapport wijst MEE NL op het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap dat vorig jaar in werking is getreden. Overheden, organisaties, ondernemingen en samenleving moeten zich door dit verdrag meer dan daarvoor inspannen om een inclusieve samenleving te realiseren.

Een beperking en chronische ziekte vormen risicofactoren voor eenzaamheid.

MEE NL is lid van Coalitie Erbij.