Veel kennis en handvatten gedeeld op bijeenkomst Jongeren en eenzaamheid

Op 8 juni jl. vond de regionale platfrombijeenkomst Jongeren en eenzaamheid plaats in het ROC Lelystad, georganiseerd door Coalitie Erbij, GGD Flevoland en CMO Flevoland. Een kleine 100 deelnemers waren op zoek naar kennis en een goede aanpak voor eenzaamheid onder jongeren.

Eenzaamheid bij jongeren

Gerine Lodder, post doc onderzoeker aan de Rijks Universiteit Groningen, nam de zaal in haar presentatie mee waarom eenzaamheid onder jongeren een probleem is, welke oorzaken er zijn aan te wijzen voor eenzaamheid onder jongeren en welke aanpak nodig en wenselijk is. (Download haar presentatie hier)

Verdieping

Daarna vonden verschillende verdiepingssessies plaats. De workshops boden veel stof tot onderlinge uitwisseling, kennisnemen van goede voorbeelden, verdieping en vooral ook inspiratie en handvatten om aan de slag te gaan. Dat waren:

Goed voorbeeld: Join us

Join Us uit Veghel is een goed voorbeeld van activiteiten gericht op jongeren. Aan jongeren wordt gevraagd om deel te nemen aan een leuke avond: ‘Heb je zin in meer contact, kom dan bij Join Us’. Om de week ontmoet een groep van 12 tot 18 jaar en een groep van 18 tot 23 jaar elkaar in een buurtcentrum. Zij organiseren het zelf en worden begeleid door twee medewerkers van Join Us. Van belang is dat zij er mogen zijn, een positief zelfbeeld krijgen en sociaal zelfredzaam worden. En op een gegeven moment kunnen zeggen: ‘Ik vier mijn verjaardag, want ik heb enkele vrienden, die ik kan uitnodigen’. (Download hier de presentatie)

Goed voorbeeld: jeugdcoalitie

Het tweede project is de Jeugdcoalitie van Humanitas Groningen, die zich richt op een duurzame aanpak van eenzaamheid. De winst is dat medewerkers van diverse organisaties elkaar leren kennen en beter weten wat eenieder doet. Het fungeert als een motor; men deelt kennis en werkt zodoende beter samen. De uitdaging is nu hoe de volgende stappen worden gezet.

Regionale platformbijeenkomsten

Deze bijeenkomst was de eerste van 10 regionale platformbijeenkomsten die Coalitie Erbij dit jaar met partners organiseert. Op de platformbijeenkomsten komen verschillende thema's in relatie tot eenzaamheid aan bod zoals jogneren, de alleroudsten en lokale aanpak van eenzaamheid.

Bron: Coalitie Erbij en CMO Flevoland