Tweede Kamer: pak ook eenzaamheid onder jongeren aan

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich ook gaat inzetten tegen eenzaamheid onder jongeren.

Gisteren nam de Kamer een motie aan van Rens Raemakers (D66) en Attje Kuiken (PvdA) waarin zij de regering verzoeken om landelijke initiatieven en ondersteuning voor een effectieve aanpak van eenzaamheid onder ouderen, zoals uit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, ook in te zetten voor de aanpak van eenzaamheid onder jongeren.

Voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen wordt deze kabinetsperiode 26 miljoen euro uitgetrokken. Voor het jongerenproject komt vooralsnog geen extra geld beschikbaar.

Eenzaamheid onder jongeren

Ook onder jongerenkomt veel eenzaamheid voor (zie bijvoorbeeld de Gezondheidsmonitordeze uitzending van Brandpunt+ en het EenVandaag Opiniepanel). Jongeren die zich langdurig eenzaam voelen, lopen een groter risico psychische problemen te ontwikkelen. Zij lopen meer kans op depressies, een laag zelfbeeld en slaapproblemen. Ook raken ze sneller verslaafd aan alcohol en wiet, ervaren ze meer stress, bewegen ze minder en hebben ze vaker geen werk of opleiding (zie bijvoorbeeld deze presentatie van onderzoeker Gerine Lodder).