"Sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht"

Zorg en ondersteuning richt zich te weinig op sociale gevolgen van ziekte en beperking. Dat zegt het samenwerkingsverband van Mijnkwaliteitvanleven.nl dat gemeenten en zorgaanbieders oproept om meer aandacht te hebben voor het welzijn van mensen met een aandoening of beperking. 

“De gevolgen van ziekte en handicap hangen vaak nauw met elkaar samen. Juist de sociale gevolgen bepalen de kwaliteit van leven”, aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland op Mijnkwaliteitvanleven.nl. Ze ziet dat bij het vaststellen van de zorgvraag te vaak maar naar een deel van de situatie gekeken: de zorg-kant. Patiëntenfederatie Nederland is initiatiefnemer van Mijnkwaliteitvanleven.nl, waarbij onder meer ook KBO-PCOB en Mezzo zijn aangesloten.

Negatieve gevolgen

Uit het laatste onderzoek onder ruim 27.000 deelnemers aan Mijnkwaliteitvanleven.nl blijkt dat vooral mensen jonger dan 65 jaar veel negatieve gevolgen van hun ziekte of handicap ervaren. Meer dan de helft (58%) van hen geeft hun kwaliteit van leven een 6 of lager. Het ontbreekt hen aan energie om te doen wat zij willen, ze voelen zich weinig nuttig of hebben het gevoel weinig tot niets voor anderen te kunnen betekenen. 

Mensen met een beperking of chronische ziekte vormen een risicogroep om met eenzaamheid te maken te krijgen

Werken aan een sterk sociaal netwerk

KBO-PCOB signaleert dat senioren met een chronische ziekte en beperking die de zorg dragen voor iemand in hun omgeving, grote kans lopen om in sociaal isolement te komen. De ouderenbond vraagt op haar website overheden en zorgverleners om dit beter te signaleren en ernaar te handelen. Daarnaast wijst KBO-PCOB leden erop dat werken aan een sterk sociaal netwerk juist al van groot belang is, wanneer zij nog volop fit en actief zijn.