Sensoor heet nu de Luisterlijn

Prinses Beatrix heeft op 12 december jl. in Beeld en Geluid te Hilversum de nieuwe naam van Sensoor onthuld: de Luisterlijn. Deze naam legt uit wat het belangrijkste is in de gesprekken die via de Luisterlijn worden gevoerd, namelijk luisteren.

Ondanks dat de Luisterlijn jaarlijks al 450.000 oproepen krijgt, verwacht de organisatie dat de naamsverandering voor een grote stijging in het aantal contacten gaat zorgen. De naam is toegankelijk en herkenbaar, aldus de organisatie.

Steeds vaker eenzaamheid

In 2018 pakten de Luisterlijnvrijwilligers al ruim 30 duizend keer váker de telefoon op dan vorig jaar. Daarnaast groeide het aantal chatgesprekken met bijna 40%. Bijna de helft van deze chatgesprekken werd gevoerd door jongeren tot 25 jaar. Steeds vaker is eenzaamheid, ook onder jongeren, het onderwerp van gesprek. Maar ook ouderen hebben sterk de behoefte aan een luisterend oor. 38% van alle gesprekken komen van mensen met psychische problemen, 25% heeft niemand om mee te praten en de overige 37% belt met diverse problemen, zoals financiële, relationele, of andere ingrijpende levensgebeurtenissen.

Ook tijdens feestdagen

Ook tijdens de feestdagen zitten dag en nacht vrijwilligers klaar om een luisterend oor te bieden. Directeur-bestuurder Monique van Bijsterveld: “Sommige mensen houden niet van Kerst met familie, anderen voelen zich juist heel alleen. Het gemis van een dierbare, kinderen die ver weg wonen; hoe je je ook voelt, de vrijwilligers van de Luisterlijn staan altijd voor je klaar. Elke dag van het jaar, dus ook tijdens Kerst en oud en nieuw. Ze zijn dag en nacht bereikbaar voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Omdat het fijn is dat er iemand is die naar je luistert.”

Coalitie Erbij

De Luisterlijn is kernlid van Coalitie Erbij. In de Wmo is opgenomen dat er voor elke Nederlander 24/7 een anoniem luisterend oor moet zijn. Bijvoorbeeld als iemand last heeft van eenzaamheid. Ze wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Kijk op www.deluisterlijn.nl