Nieuwe handreiking voor lokale aanpak van eenzaamheid

Gelanceerd op werkconferentie Kleurrijk ontmoeten

Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van samenwerking, een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken.

Ook bevat de handreiking een overzicht van meer dan 50 verschillende activiteiten en interventies die ingezet kunnen worden. De handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid is een uitgave van Coalitie Erbij, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, en het eerste exemplaar werd donderdag 6 juli 2017 uitgereikt aan de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen op de werkconferentie Kleurrijk ontmoeten.

Twee jaar ervaringen verzameld

In de handreiking leest u de weerslag van het tweejarige project Versterking lokale aanpak eenzaamheid van Coalitie Erbij. In twintig koploperplaatsen zijn lokale organisaties ondersteund om de samenwerking te zoeken en elkaar te versterken in eenzaamheidsbestrijding.

Veel gebeurd

Sinds het begin in 2014 is veel gebeurd. lokale aanpak van eenzaamheid is in een stroomversnelling gekomen. In de twintig koploperplaatsen én daarbuiten. In steeds meer gemeenten is er beleidsmatig aandacht, wordt er door organisaties (en gemeente) samengewerkt of is er een samenwerkingsverband ontstaan Bekende voorbeelden van gemeentelijke inzet zijn de actieplannen van Rotterdam en Amsterdam.

Blij met ontwikkelingen

“We zijn blij met deze ontwikkelingen. En zeker als onze inspanningen daar een bijdrage aan hebben kunnen geven”, zegt Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij. “Eenzaamheid is een complex probleem. We weten inmiddels dat eenzaamheid van mens tot mens verschilt en dat dat ook geldt voor de oplossingen. Maatwerk is dus nodig. Door samenwerking van mensen en organisaties vanuit verschillende sectoren op het niveau van dorp, wijk of stad kan iedereen meer soorten oplossingen bieden. Ook kunnen ze oplossingen op elkaar afstemmen, van elkaar leren en zorgen voor een duurzame aanpak. Deze handreiking is een concreet hulpmiddel om dat vorm te geven.”

Lancering op werkconferentie Kleurrijk ontmoeten

De Utrechtse wethouder Kees Diepeveen kreeg het eerste exemplaar van de handreiking overhandigd op de werkconferentie ‘Kleurrijk ontmoeten’. Daar gingen Utrechtse ouderen van verschillende culturele achtergronden gaan met zorg en welzijn professionals in gesprek over het thema eenzaamheid. De conferentie werd georganiseerd door een brede samenwerking van organisaties en de gemeente Utrecht.

Stad waar mensen naar elkaar omzien

Wethouder Kees Diepeveen: “Op deze bijeenkomst maken we eenzaamheid bespreekbaar. En dat is goed. Eenzaamheid is een belangrijk thema voor Utrecht, waar we werken aan een stad waar mensen omzien naar elkaar en iedereen erbij hoort. Het aanpakken van eenzaamheid zit niet in het bedenken van grootse oplossingen maar het zit in het kleine gebaar: we kunnen allemaal wat vaker de tijd te nemen om een praatje te maken in de buurt of eens aanbellen bij de buurvrouw als je haar een paar dagen niet gezien hebt. Eenzaamheid raakt iedereen en is van ons allemaal. Daarom moeten we het samen aanpakken.”

Eenzaamheid

Eenzaamheid is zo oud als de mensheid, maar staat meer dan ooit in de belangstelling. Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich sterk eenzaam. Actuele ontwikkelingen vergroten het risico dat mensen met eenzaamheid te maken krijgen: dubbele vergrijzing, afbouw van de verzorgingsstaat en hoge eisen aan de kwaliteit van leven. Daarnaast is steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van eenzaamheid voor mens en samenleving. Daardoor neemt het gevoel van urgentie om eenzaamheid aan te pakken toe.

Meer informatie

Foto's: Daphne Kuilman