Minister De Jonge lanceert actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Vandaag heeft minister Hugo de Jonge (VWS) het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid gepresenteerd. Met het programma wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken.

‘Eén tegen eenzaamheid’ is een van de drie onderdelen van het Pact voor de Ouderenzorg.

Samenwerkingsverbanden

Het ministerie zoekt voor het programma de samenwerking met maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers in een grote landelijke coalitie en in lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid.

Op dit moment zijn er in zo’n 25 gemeenten in Nederland lokale samenwerkingen rond eenzaamheid, onder meer opgestart tijdens het project Versterking lokale aanpak van eenzaamheid door Coalitie Erbij. Dat resulteerde in de vorig jaar verschenen handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid.

Gewoon aanbellen

Gisteren lanceerde minister De Jonge het programma in een uitzending van Pauw. Hij benadrukte dat de overheid niet de oplossing kan bieden voor eenzaamheid, maar dat het een opdracht voor de samenleving is. “De eenzaamheid doorbreken valt niet mee, maar iedereen kan iemands eenzaamheid doorbreken door gewoon aan te bellen bij dat huis waar de gordijnen dicht blijven.”

Voor het actieprogramma is de komend vier jaar 26 miljoen euro beschikbaar.

Actiepunten ‘Eén tegen eenzaamheid’

Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid

Om eenzaamheid eerder te signaleren en bespreekbaar te maken voert het ministerie van VWS samen met partners de volgende acties uit:

 • Een campagne om eenzaamheid bespreekbaar te maken en de samenleving te activeren om van betekenis te zijn.
 • Mogelijk maken dat dat iedere 75-plusser jaarlijks een bezoek aan huis krijgt.
 • De inrichting van meldpunten of digitale signaleringsnetwerken voor eenzaamheid bevorderen.
 • Risicogebieden in kaart brengen. Zo zijn mensen met een verhoogd risico op eenzaamheid sneller en gemakkelijker te benaderen.
 • 24 uur per dag telefonisch en per chat een luisterend oor bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben.
 • Bevorderen dat per gemeente een sociale kaart komt die de activiteiten in beeld brengen.
 • Een instrument ontwikkelen om de diagnose eenzaamheid te stellen. En daarmee de weg naar de juiste effectieve aanpak te vinden.

Doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid

Het ministerie van VWS streeft met landelijk en lokale coalities naar minder ouderen die zich eenzaam voelen. Bijvoorbeeld met de volgende acties:

 • Aan de slag met veelbelovende aanpakken. Gemeenten en lokale coalities ondersteunen met een pakket van mogelijke maatregelen.
 • VWS ontwikkelt trainingen en richtlijnen voor professionals.
 • VWS zet in op positief en vitaal ouder worden door de verbinding te leggen met het programma ‘Alles is gezondheid…’. VWS organiseert activiteiten, zoals een cursus actief blijven na je pensionering.
 • Eenzaamheid voorkomen door de fysieke infrastructuur daarop in te richten. Denk aan woonvormen, buurtwinkels en veiligheid op straat.
Bron: website rijksoverheid

Coalitie Erbij

Coalitie Erbij was bij de voorbereiding van het Pact voor de ouderenzorg betrokken door onder meer het samen met het ministerie van VWS organiseren van bijeenkomsten voor wetenschappers, lokale organisaties en landelijke partijen. Ook is Coalitie Erbij ondertekenaar van het Pact, net als kernleden en een aantal leden van Coalitie Erbij. Op welke manier Coalitie Erbij gaat bijdragen aan (de doelen van) het programma Eén tegen eenzaamheid is momenteel onderwerp van gesprek.

Lees ook

Wat vind je ervan?

Laat een reactie achter op onze Facebook-post!