Kerkrade: rolt project eenzaamheid verder uit

Het vorig jaar gelanceerde project Eenzaamheid gaat de gemeente Kerkrade uitbreiden naar meer wijken in de stad. Vorig jaar werd begonnen in de wijken Eygelshoven en Chevremont, nu worden Kerkrade-Oost en Kerkrade-Centrum daaraan toegevoegd.

In Eygelshoven en Chevremont verloopt goed, aldus de gemeente op haar website. Als voorbeelden worden genoemd dat bewoners via het Meldpunt Eenzaamheid en via een huishoudelijke medewerker aan elkaar zijn gekoppeld en regelmatig samen koffie drinken of gebruik maken van activiteiten als Kom op de Soep, bloemschikken en een Body en Mind-training.

65-plussers

De aandacht gaat in Kerkrade in eerste instantie uit naar 65-plussers die met eenzaamheid worstelen. Die ervaringen moeten een basis gaan vormen voor een meer gerichte aanpak van eenzaamheid onder andere doelgroepen, waaronder jongeren.

De gemeente wijst erop dat er in het kader van ouderenbeleid al veel activiteiten georganiseerd worden zoals beweegactiviteiten. "Het zou fijn zijn als nog meer mensen de weg weten te vinden naar de vele groepsactiviteiten in hun wijk of buurt. Vrijwilligers kunnen de weg wijzen in het aanbod van activiteiten en samen met de oudere kunnen ze op zoek gaan naar een passende activiteit."

Lees verder