Kennisuitwisseling op ledendag Coalitie Erbij

Op de ledendag van 30 maart werd gesproken over de activiteiten van Coalitie Erbij in 2017 en de laatste ontwikkelingen op het gebied van eenzaamheid. Ook werd de vernieuwde website Eenzaam.nl gelanceerd.

De ledendag had plaats in het nieuwe kantoor van Coalitie Erbij aan de Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht. Uitgenodigd waren landelijke leden en kartrekkers van lokale coalities. In de ochtend hadden zij elk een eigen bijeenkomst; in de middag bezochten ze inhoudelijke kennisworkshops. Een intensief programma!

Landelijke bijeenkomst

Op de landelijke ledenbijeenkomst sprak Coalitie-directeur Arie Ouwerkerk over de maatschappelijke ontwikkelingen rond eenzaamheid en de activiteiten van Coalitie Erbij dit jaar. Hij ziet dat er op veel plaatsen een focus is op eenzaamheid onder 75-plussers. De discussie over kwaliteit van leven van 75-plussers raakt het thema eenzaamheid. Tegelijk neemt ook de aandacht voor eenzaamheid onder jongeren toe. Steeds meer gemeenten pakken het thema eenzaamheid op, dan al niet met samenwerkingen van lokale organisaties. Grote afwezige in het eenzaamheid-debat was jarenlang de ervaringsdeskundige. Dat ziet Ouwerkerk langzaam veranderen. 

De activiteiten van Coalitie Erbij in 2017 zijn gericht op:

Dezelfde presenatie verzorgde Ouwerkerk ook op de lokale bijeenkomst.

Op de ledenbijeenkomst werden nieuwe leden gepresenteerd: Het Begint met Taal en Stichting OOPOEH. Bekijk hun presentaties:

Lokale bijeenkomst

De vertegenwoordigers van lokale coalities en samenwerkingen bespraken onder leiding van Hugo van den Beld (Coalitie Erbij) hun ervaringen – voor een groot deel voortvloeiend uit het koplopers-traject van het Actieplan Eenzaamheid dat vorig jaar eindigde. Naast de twintig deelnemers aan dat traject waren ook uit andere plaatsen waar samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, deelnemers uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst werden veel verbindingen gelegd om bij elkaar informatie te halen of eens door te praten over een bepaalde aanpak.

Kennisworkshops en presentaties

Ontwikkelingen eenzaamheid, Theo van Tilburg

10 jaar geleden verscheen de veelgebruikte bundel Zicht op Eenzaamheid onder redactie van prof. dr. Theo van Tilburg en prof. dr. Jenny Gierveld. De bundel behandelt kernachtig prevalentie, oorzaken, gevolgen en aanpak van eenzaamheid. Van Tilburg besprak de ontwikkling die is doorgemaakt naar de huidige stand van zaken rond eenzaamheid in Nederland.

Interventies, Anja Machielse

Prof. dr. Anje Machielse sprak 24 oktober 2016 haar oratie “Afgezonderd of ingesloten?” over sociale kwetsbaarheid van ouderen uit. Haar presentatie behandelde deze thematiek en de wenselijkheden en mogelijkheden van interventies vanuit de omgeving en maatschappelijke organisaties.

Wat werkt tegen Eenzaamheid, Jan Willem van de Maat

In het 'Wat werkt-dossier' van Movisie over eenzaamheid worden de werkzame factoren en veelbelovende aanpakken op een rij gezet. In deze presentatie lichtte Movisie-adviseur Jan Willem van de Maat ze toe.

Jongeren en eenzaamheid, Gerine Lodder

Hoewel ze voortdurend omringd zijn door leeftijdsgenoten behoren jongeren tot de eenzaamste groepen in de samenleving, dat maakte gedragswetenschapper Gerine Lodder in deze presentatie wel duidelijk. Sommige eenzame jongeren zijn sociaal onhandig, maar sommigen zijn vooral slachtoffer van een negatieve blik op zichzelf en op hun omgeving. Voor hun latere ontwikkeling is het belangrijk er snel wat aan te doen. 

Eenzaamheid in de vierde levensfase, Kees Penninx

Er is veel eenzaamheid onder 80-plussers. Sommigen hebben het gevoel dat hun aanwezigheid er niet meer toe doet. In deze interactieve workshop liet initiatiefnemer Kees Penninx zien hoe het project SamenKracht80+ in zijn werk gaat: activerende dialogen over meedoen en van betekenis zijn. 

De dag werd afgesloten met de lancering van de vernieuwde website Eenzaam.nl, specifiek gericht op de doelgroep mensen die last hebben van eenzaamheid.

Daarna volgde een netwerkborrel.

Je reactie

Opmerkingen over de ledendag? We horen ze graag. Mail Michelle Vollers op m.vollers@coalitieerbij.nl