Groningen: eenzaamheidsbestrijding in the picture

De gemeente Groningen komt met nieuw beleid tegen eenzaamheid. Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid 2013 vraagt ze extra aandacht voor het thema en organiseert de conferentie ‘samen tegen Eenzaamheid’.

Dat schrijft het college van B&W van Groningen 23 mei jl. in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente zet in op twee sporen: voorkomen en bestrijden van eenzaamheid gaat de gemeente nadrukkelijk opnemen in (nieuw) beleid; daarnaast moeten er concrete acties komen.

Aanknopingspunten voor eenzaamheidsbestrijding ziet de gemeente in het Wmo-beleid, het gezondheidsbeleid, de toekomstige Participatiewet en de decentralisatie van delen van de AWBZ. Bijvoorbeeld in gesprekken met cliënten moet nadrukkelijker aandacht zijn voor signalen van eenzaamheid. Voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement is een van de doelen van dagbesteding.

Ook liggen er kansen om de samenwerking met vrijwilligers te verstevigen, aldus de gemeente. ‘Vrijwilligers kunnen benodigde tijd en ruimte maken om het vertrouwen van eenzame mensen te winnen. Dergelijke interventies worden met nadruk opgenomen in (nieuw) beleid.’

De gemeente vindt het in de eerste plaats ‘vanuit menselijk oogpunt’ belangrijk eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Maar ook komt de zelfredzaamheid van mensen onder druk te staan als zij vereenzamen, iets wat de gemeente juist wil stimuleren.

Week tegen Eenzaamheid

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 26 september tot en met 5 oktober 2013 besteedt de gemeente extra aandacht aan eenzaamheid en motiveert ze bewoners, vrijwilligers en beroepskrachten activiteiten te organiseren rond het thema eenzaamheid.

Donderdag 3 oktober organiseert de gemeente samen met vrijwilligers en instellingen de conferentie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ met als doel kennisoverdracht, uitwisseling van lokale initiatieven en het samenbrengen van partijen.

De gemeente komt met een digitale brochure voor professionals en vrijwilligers met praktische handvatten ter bestrijding van eenzaamheid. ‘In de rol van regisseur organiseren we onderlinge samenhang bij een goede aanpak van het bestrijden van eenzaamheid’, schrijft de gemeente.

Er wordt een link gelegd met het project ‘Stadjers voor Compassie’ dat zich richt op de relatie tussen mensen onderling en het hebben van respect en begrip voor elkaar.

Ernstig eenzaam

In de stad komt onder 6 procent van de volwassenen (zeer) ernstige eenzaamheid voor, aldus de gemeente op basis van recent onderzoek. 10 procent van de mensen tussen 50 en de 65 jaar voelen zich ernstig eenzaam en 11 procent van de leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar.

Lees meer