Enquête toont eenzaamheid onder studenten

Uit een enquête op de Nijmeegse Radboud Universiteit blijkt dat veel studenten zich eenzaam voelen.

Een kwart van de studenten ‘voelt leegte om zich heen’ en een op de vijf ‘mist andere mensen om zich heen’. De enquête naar het welzijn van studenten werd ruim vierduizend keer ingevuld. Rector Han van Krieken noemt de eenzaamheid onder de campusbewoners ‘zorgelijk’.

Dat schrijft het universiteitsblad VOX op haar website

Lange wachttijden studentenpsycholoog

Dat studenten in toenemende mate psychische problemen hebben en zich alleen voelen, is eerder geconstateerd, schrijft VOX. In april van dit jaar vroeg het Interstedelijk Studenten Overleg aandacht voor de lange wachttijden bij studentenpsychologen.

Op de Radboud Universiteit werden al verschillende huiskamers gerealiseerd opdat studenten zich beter thuis zouden voelen en probeert het studentenpastoraat mensen samen te brengen.

Gevolg werkdruk?

Een andere belangrijke uitkomst was dat meer dan de helft van de studenten gebukt gaat onder stress. Studenten besteden meer tijd aan hun studie en een bijbaantje dan een aantal jaren geleden.

Of de klachten over eenzaamheid en leegte een direct gevolg zijn van de toegenomen werkdruk, durft rector Van Krieken niet te zeggen in zijn reactie tegen VOX: ‘Het is ook een maatschappelijk probleem. De samenleving lijkt individualistischer te worden en religie bijvoorbeeld speelt een steeds kleinere rol.’

De vraag waarom studenten leegte ervaren en zich eenzaam of ongelukkig voelen, is in de eerste enquête niet meegenomen.

Vervolgonderzoek

De universiteit gaat vervolgonderzoek doen. Studenten die hebben aangegeven mee te willen doen aan door de universiteit georganiseerde focusgroepen, gaan daar na de zomer mee aan de slag.

Uit de enquête bleek ook dat de meeste studenten zich over het algemeen veilig voelen en positief zijn over hun gezondheid en welzijn: ongeveer 80 procent van de studenten was overwegend positief.

Het is niet bekend of andere universiteiten soortgelijke onderzoeken hebben uitgevoerd.

Lees meer