Enquête Brandpunt+: bijna de helft van de Nederlandse jongeren soms eenzaam

In een enquête van tv-programma Brandpunt+ onder 800 jongeren tussen 13 en 20 geeft 46% aan zich soms of vaak eenzaam te voelen. Daarvan zegt 7% 'vaak'.

Waar veel aandacht uitgaat naar ouderen, richt Brandpunt+ vanavond een uitzending op jongeren. Onder meer de jongeren van het Veghelse initiatief Join us komen aan het woord, net als onderzoeker Gerine Lodder, die promoveerde op het onderwerp. 

De Brandpunt+-cijfers uitgesplitst

  • Van de jongeren die Brandpunt+ vroeg zegt 39% zich soms en 7% zich vaak eenzaam te voelen.
  • Vooral meisjes tussen de 16 en 20 jaar voelen zich eenzaam: 11% vaak; 49% soms.
  • Onder meisjes van 13 tot 15 jaar zegt 5% zich vaak en 34% zich soms eenzaam te voelen.
  • Bij jongens liggen de cijfers een beetje lager. Onder jongens van 16 tot 20 jaar zegt 7% zich vaak en 36% zich soms eenzaam te voelen.
  • Bij jongens van 13 tot 15 jaar is dat 2% vaak en 33% soms.
  • Bijna 20% zegt soms verdrietig te zijn omdat ze geen vriend(innen) hebben.
  • Een derde voelt zich soms in de steek gelaten door vriend(innen).

Alle leeftijden

De cijfers laten zien dat eenzaamheid onder alle leeftijden voorkomt. De eenzaamheidscijfers van de Gezondheidsmonitor (GGD'en, CBS en RIVM) bevatten alleen cijfers van volwassen Nederlanders. Het is van wezenlijk belang tijdig jongeren die zich erg eenzaam voelen te steunen. Eenzaamheid heeft op de lange termijn slechte invloed op slapen en resultaten op school, werkt misbruik van stimulerende middelen in de hand, en op de lange termijn geeft het een groot risico op obesitas, stelde onderzoeker Lodder vorig jaar oktober op een bijeenkomst van Coalitie Erbij.

Taboe

Uit het onderzoek van Brandpunt+ blijkt dat jongeren niet over hun eenzaamheid durven praten: van de eenzame jongeren geeft ruim 60% aan hier niet over met leeftijdsgenoten te kunnen praten. Jongeren denken vaak uniek te zijn in dit probleem.

Minister for Loneliness

Groot-Brittannië vindt dit probleem zo ernstig dat premier May begin dit jaar een Minister for Loneliness heeft aangesteld. Brandpunt+ interviewde Tracey Crouch, de eerste Minister voor Eenzaamheid: “We moeten over dit probleem praten,” zegt ze. "Mensen moeten leren begrijpen dat eenzaamheid niet iets is om je voor te schamen. Ik zal geen wetten maken die je verplichten je buurman te groeten. Maar we moeten wel erkennen dat relaties heel belangrijk zijn en dat eenzaamheid ernstige gevolgen kan hebben. Het is daarom belangrijk dat we het probleem aanpakken.” 

De reportage Jong en Eenzaam van Brandpunt+ is dinsdag 18 september 21.00 uur op NPO 2 te zien.

Bron: Brandpunt+