'Eenzaamheid verhoogt risico op ouderenmishandeling en uitbuiting'

Uit onderzoek en de praktijkervaringen van professionals blijkt dat eenzaamheid onder ouderen de belangrijkste risicofactor is voor financiële, materiele en sociale uitbuiting van ouderen.

Dat schrijft Movisie op haar website.

Naar schatting één op de 20 ouderen (5%) heeft na het 65e levensjaar ooit te maken gehad met mishandeling, waarbij financiële uitbuiting met 3% het meest vaak wordt gerapporteerd.