Een op de vijf mensen 'in het sociaal domein' zeer eenzaam

Onder mensen die gebruik maken van een individuele maatwerkvoorziening in het sociaal domein komt veel eenzaamheid voor. Een op de vijf voelt zich zeer eenzaam. Dat is bijna drie keer zo veel als onder mensen die zelf geen maatwerkvoorziening gebruiken.

Dat schrijft het SCP in haar vandaag gepubliceerde rapport Sociaal Domein 2016. Onderdeel is een blik op de kwaliteit van leven van mensen die gebruik maken van voorzieningen in de Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet.

Emotioneel eenzaam

Opvallend noemt het SCP de toename tussen 2015 – de eerste editie van dit onderzoek – en 2016 van het aandeel mensen in de Wmo die emotioneel eenzaam zijn: deze is toegenomen van 17% tot 22%. Het is onduidelijk waar dit mee te maken heeft, aldus het SCP.

Geen typich 'oudenmensenprobleem'

Eenzaamheid is geen typisch ‘oudemensenprobleem’, merken de onderzoekers op. “Eenzaamheid komt bijna even vaak voor onder mensen die jonger dan 65 jaar zijn als onder 65-plussers.”

Sociale contacten belangrijk

Het ontmoeten van mensen is een belangrijke schakel in het voorkomen van een sociaal isolement en eenzaamheid, schrijft het SCP. Deelnemers aan het onderzoek noemen sociale contacten als een van de drie belangrijkste zaken om te leven zoals ze willen, naast het hebben van voldoende inkomen om rond te komen en het kunnen gaan en staan waar ze willen.

Sociale contacten onderhouden

Sociale contacten onderhouden en vrijetijdsactiviteiten behoren in tegenstelling tot vervoer tot de activiteiten waarbij mensen het minst vaak hulp krijgen. Het zijn juist activiteiten die helpen eenzaamheid verminderen of voorkomen.

Gezondheid belemmering

Aan mensen die vinden dat het onvoldoende lukt om sociale contacten te onderhouden of deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten is door het SCP gevraagd wat daarvoor de reden is. De redenen zijn voor beide activiteiten gelijk: gezondheid wordt het meest genoemd als belemmering. Voor mensen in de Wmo 2015 gaat het om lichamelijke gezondheid; bij mensen in een multiprobleemgezin vooral om de geestelijke gezondheid.

Ook financiële situatie

Mensen in de Participatiewet noemen lichamelijke en psychische gezondheid even vaak. Ook noemen mensen in een multiprobleemgezin of in de Participatiewet relatief vaak de financiële situatie. Tijdgebrek is de meest genoemde oorzaak voor mensen die geen voorziening gebruiken of een kind in de jeugdhulp hebben.