Drie adviezen aanpak eenzaamheid van Coalitie Erbij Rotterdam voor minister De Jonge

Coalitie Erbij Rotterdam heeft minister De Jonge (VWS) een brief gestuurd met adviezen om het landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid aan te scherpen. Met de brief wil de Expert Group van Coalitie Erbij Rotterdam haar kennis en ervaring delen om de aanpak van eenzaamheid op landelijk niveau succesvoller te maken. Zo wordt aandacht voor jongeren gemist.

In de brief staan drie adviezen. Ook nodigt de Expert Group Minister De Jonge uit om hierover persoonlijk van gedachten te wisselen.

Jongeren

Allereerst roept de Expert Group op om met het actieprogramma niet alleen te focussen op 75+’ers. Ook jongeren kunnen zich erg eenzaam voelen. Bewustwording hiervan verbreedt de blik en voorkomt stigmatisering dat eenzaamheid alleen bij senioren kan voorkomen.

Participatie

Ten tweede valt de Expert Group op dat er hoge verwachtingen zijn van participatie en eigen regie, terwijl uit onderzoek blijkt dat de kracht van het netwerk en de mate waarin de omgeving kan helpen erg wordt overschat. Daarom is het tweede advies aan de minister om kritischer te bepalen wanneer eenzaamheid daadwerkelijk problematisch is. Daarbij vraagt de Expert Group nadrukkelijk aandacht voor de zelfstandig wonende ouderen, die vaak eerder 85+ dan 75+ zijn. Juist bij hen is de eenzaamheid problematisch en deze groep groeit snel.

Vrijwilligers

Tot slot adviseert de Expert Group aan Minister De Jonge om reëler te zijn in de verwachting van vrijwilligers en ervoor te zorgen dat zij adequate professionele begeleiding krijgen - daarover sprak ook prof. dr. Anja Machielse in de Nationale Eenzaamheid Lezing. Ook pleit de Expert Group voor een grotere rol voor professionals in de begeleiding en ondersteuning van de groeiende groep senioren met complexe problematiek.