Coalitiepartijen nemen bestrijding eenzaamheid op in regeerakkoord

Het nieuwe kabinet wil de komende jaren 8 miljoen euro uittrekken voor de bestrijding van eenzaamheid. Dat staat in het gisteren gepresenteerde regeerakkoord. 

"Met een coalitie van gemeenten en maatschappelijke organisaties komen we tot een uitwisseling van effectieve lokale aanpakken van eenzaamheid", schrijven VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Vanaf 2021 blijft er een bedrag van 5 miljoen beschikbaar.

Waardig ouder worden

Bestrijding eenzaamheid is onderdeel van 'Waardig ouder worden'. De partijen noemen dat een breed gedragen maatschappelijke doelstelling en verwijzen naar het gelijknamige manifest, waarvan meerdere (kern-)leden van Coalitie Erbij partner zijn. De uitvoering van de aanbevelingen van het manifest zal door het kabinet ter hand worden genomen.

Effectieve lokale aanpak van eenzaamheid

Coalitie Erbij is verheugd over de - ook broodnodige - aandacht voor het thema eenzaamheid in het regeerakkoord. Coalitie Erbij-directeur Arie Ouwerkerk: "Er gebeurt heel veel, nu moeten we alles op alles zetten om in het gehele land een effectieve lokale aanpak van eenzaamheid te realiseren."

Daarbij merkt Coalitie Erbij op dat, hoewel eenzaamheid het meest voorkomt onder 85+ers, het voorkomt onder alle leeftijdsgroepen en samenhangt met een verscheidenheid aan risicofactoren.

Eenzaamheid handreiking

Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid

Dit jaar bracht Coalitie Erbij de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid uit. De handreiking bevat de inzichten die de afgelopen jaren zijn opgedaan in meer dan twintig gemeenten in Nederland bij lokale aanpak van eenzaamheid, aangevuld met 50 direct in te zetten eenzaamheidsinterventies.