Coalitie Erbij ondersteunt bij lokale conferenties

Het verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement is geen gemakkelijke opgave en vraagt om een lokale aanpak, die effectief en specifiek ingaat op de lokale context.

Coalitie Erbij wil gemeenten en lokale organisaties ondersteunen die de strijd met eenzaamheid aangingen of willen aangaan. Daarom organiseert Coalitie Erbij in samenwerking met gemeenten en organisaties lokale conferenties. Hiermee werd begonnen in de Week tegen Eenzaamheid 2012. Door het jaar heen werden de lokale conferenties voortgezet.

Coalitie Erbij ondersteunt de organisatie van deze conferentie door mee te denken in de voorbereidingen, het leveren van een facilitator en sprekers en het aanleveren van informatiemateriaal en best practices. De inzet van Coalitie Erbij is kosteloos.

Meer informatie

Hier leest u meer informatie over de opzet van deze lokale conferentie: lokale conferenties

Contact

Bent u geïnteresseerd in deze lokale conferenties? Neem dan contact op met Kim Roozendaal, Coalitie Erbij via 030 230 71 99 of k.roozendaal@coalitieerbij.nl.