Coalitie Erbij beëindigt na 10 jaar haar activiteiten

Eenzaamheid op de kaart

Coalitie Erbij, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, beëindigt per 1 januari a.s. haar activiteiten. Op 13 december vindt een slotbijeenkomst plaats.

Coalitie Erbij is in 2008 opgericht door maatschappelijke organisaties zoals Humanitas, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Leger des Heils en het Nationaal Ouderenfonds en door KPMG om het thema eenzaamheid te agenderen. Later zijn ook Resto VanHarte, Sociaal Werk Nederland, Sensoor/Landelijke Luisterlijn en KPN Mooiste Contact Fonds kernlid geworden. Daarnaast maken ruim veertig vrijwilligersorganisaties, dienstverleners, kennisinstituten, belangen- en brancheorganisaties die actief zijn op het gebied van eenzaamheid, deel uit van de coalitie. De coalitie is tien jaar lang ondersteund door het ministerie van VWS.

Tien jaar activiteiten tegen eenzaamheid

Coalitie Erbij heeft zich samen met haar leden ingezet om de bewustwording rond het fenomeen eenzaamheid in Nederland te vergroten en heeft een rol gespeeld bij de agendering van het thema in de samenleving en in de (lokale) politiek. In de afgelopen tien jaar is de Week tegen Eenzaamheid uitgegroeid tot een bekende actieweek. Daarnaast zijn lokale coalities tegen eenzaamheid ondersteund. Eenzaam.nl is dé website die zich richt op eenzamen en hun omgeving.

Een tegen eenzaamheid

Nu eenzaamheid op de kaart staat beëindigt Coalitie Erbij per 1 januari 2019 haar activiteiten. De coalitie werd in 2008 opgericht voor vier jaar – een periode die twee keer is verlengd. Het bestuur van Coalitie Erbij kiest voor dit moment van beëindiging nu met Een tegen eenzaamheid de landelijke overheid een ambitieus actieprogramma heeft gelanceerd. Het actieprogramma voorziet in een nieuw te vormen Centrum tegen Eenzaamheid dat gemeenten gaat ondersteunen en een verbrede nationale coalitie, waar ook bedrijven en instellingen uit andere sectoren dan de zorg- en welzijnssector gaan deelnemen. Dit maakt de slagkracht en agendering mogelijk waar Coalitie Erbij zich voor heeft ingezet.

“Eenzaamheid staat anno 2018 echt op de kaart. In de samenleving is veel belangstelling voor het onderwerp. Gemeenten zijn aan de slag gegaan. De motivatie om er iets aan te doen reikt tot ver buiten de wereld van zorg en welzijn. De Week tegen Eenzaamheid staat als een huis. En het is voor het bestuur van Coalitie Erbij heel belangrijk dat de landelijke overheid met Een tegen eenzaamheid een ambitieus actieprogramma heeft gelanceerd. Momenteel zijn we samen met het ministerie van VWS bezig onze kennis en producten in het programma te borgen. De komende jaren zal de aandacht voor eenzaamheid alleen maar toenemen, want onze leden gaan natuurlijk ook door met het thema. Er is een stevige basis om de komende jaren mooie resultaten te boeken.” 

Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij

Overdracht

In samenwerking met het ministerie van VWS vindt de overdracht plaats van door Coalitie Erbij opgebouwde kennis, netwerk en producten aan het Centrum tegen Eenzaamheid.

Slotbijeenkomst

Op 13 december houdt Coalitie Erbij een slotbijeenkomst. Hiervoor worden kernleden, leden, lokale coalities en een ieder die heeft bijgedragen aan 10 jaar Coalitie Erbij uitgenodigd.

Lees hier het verslag van de Slotbijeenkomst 10 jaar Coalitie Erbij: ‘Coalitie is een dijk van een woord’