Bijeenkomst Jongeren en eenzaamheid

Donderdag 8 juni organiseren Coalitie Erbij, CMO Flevoland en GGD Flevoland een bijeenkomst over Jongeren en eenzaamheid. Met het laatste wetenschappelijk onderzoek en inspirerende voorbeelden uit de praktijk is deze bijeenkomst een must voor iedereen die met jongeren en (het risico op) eenzaamheid werkt.

Veel jongeren voelen zich eenzaam.  In Flevoland kampt 38 procent van de jongeren tussen 19 en 24 jaar met gevoelens van eenzaamheid (2012). De groep jongeren met psychosociale problemen is er gestegen van 5 procent in 2008 naar 8 procent in 2014. Daar moet meer aandacht voor komen. Hoe ontstaat eenzaamheid onder jongeren? Hoe kun je er wat tegen doen?

  • Datum: donderdag 8 juni, 13:00 – 17:00 uur    
  • Locatie: MBO College Lelystad,  Agorawagenplein 1 te Lelystad
  • Toegang is kosteloos.

Programma

13:00 - 13:30 uur             Inloop

13:30 - 13.45 uur             Verkenning van het thema

13.45 - 14.15 uur             Inleiding ‘Eenzaamheid bij jongeren’ door Gerine Lodder, postdoctoraal onderzoeker faculteit Sociologie RU Groningen

14.15 - 14.30 uur             Pauze

14:30 - 15:30 uur             Verdiepingssessie eerste ronde

15.30 - 16.30 uur             Verdiepingssessie tweede ronde

16:30 - 16:45 uur             Opbrengst van de middag

16:45 - 17.00 uur             Napraten

Verdiepingssessies

Je kunt deze bijeenkomst aan twee verdiepingssessies deelnemen. Dit zijn de mogelijkheden:

A. Doorpraten met Gerine Lodder

Wat kunnen we doen met hetgeen we gehoord hebben? Welke kennis hebben we nog nodig?

B. Goede voorbeelden uit het land

Activiteiten gericht op jongeren nemen toe.  Drie organisaties presenteren zich met een succesvol project: Join Us (Veghel), Jeugdcoalitie Humanitas (Groningen) en onder voorbehoud Our Life Project (Amsterdam) onder leiding van Coalitie Erbij.

C. Aan de slag met een succesvolle aanpak

Wie doet wat om het proces van signaleren tot effectieve interventie bij het verminderen van eenzaamheid onder jongeren zo sluitend mogelijk te maken? Onder leiding van CMO Flevoland/GGD Flevoland.

D. Eenzaamheid als signaal

Eenzaamheid en terugtrekgedrag kunnen signalen zijn van onderliggende problemen zoals cyberpesten, onderdrukking en uitzichtloosheid t.a.v. wonen en werk. Wat signaleren we? Welk gedrag zien we? Wat kunnen we doen? Onder leiding van CMO Flevoland.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via aanmelden@cmo-flevoland.nl o.v.v. uw naam, organisatie, aantal personen, de datum van de bijeenkomst. Vergeet niet aan te geven aan welke verdiepingssessies je wilt deelnemen.

Voor wie

Onderwijs (voortgezet, MBO, HBO), jeugdhulpinstellingen, jeugdgezondheidszorg, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, beleidsmedewerkers en leden Coalitie Erbij.

Tien platformbijeenkomsten

In 2017 organiseert Coalitie Erbij tien platformbijeenkomsten. Dit is de eerste.