Basisschoolleerlingen bezoeken ouderen in de buurt

Door heel Nederland zijn ouderen in de week voor Pasen verrast met een bezoekje van basisschoolleerlingen uit de buurt. Ook vrijwilligers van diverse Zonnebloem-afdelingen hebben hun gasten een vrolijke paasgroet gebracht. In totaal hebben ruim 17.000 ouderen een paaspakket ontvangen, gevuld met lekkernijen. Persoonlijke, herhaalde aandacht draagt structureel bij aan het verbeteren van het welbevinden van ouderen.

Sinds 2007 organiseert de Riki Stichting deze bijzondere paastraditie waarbij jong en oud elkaar leert kennen. In diverse verzorgingshuizen vinden allerlei activiteiten plaats met basisschoolleerlingen. Samen ontbijten, paasstukjes maken, paaseieren schilderen of liedjes zingen: dit verbindt en geeft veel plezier. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij er wederzijds respect en begrip ontstaat tussen basisschoolleerlingen en ouderen.

De kinderen die een bezoek hebben gebracht aan het verzorgingshuis kregen ook een paaspakket mee naar huis. Deze mochten ze een tijdens een bezoekje persoonlijk geven aan een oudere in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld een opa of oma of iemand in de buurt. Lees over een aantal van de acties op de Facebook-pagina van de Riki Stichting.

Herhaalde aandacht

Elk seizoen organiseert de Riki Stichting door het hele land activiteiten om positieve aandacht te geven aan ouderen. Zij wil tevens mensen enthousiasmeren om ook iets te doen voor ouderen in hun omgeving. Een telefoontje, even langsgaan of iemand uitnodigen samen iets te gaan doen; het zijn kleine gebaren die voor ouderen van grote waarde zijn. 

Bron: Riki Stichting