'Arnhem tegen eenzaamheid' op 29 november

In Arnhem is woensdag 29 november de bijeenkomst 'Arnhem tegen eenzaamheid' om te bepalen wat de speerpunten zijn in de lokale aanpak van eenzaamheid en een begin te maken met een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid in de stad. 

Iedereen welkom op de bijeenkomst 'Arnhem tegen eenzaamheid': van geïnteresseerde burger tot woningcorporatie of sportclub, van ervaringsdeskundige tot stadsbestuurder.

Eenzaamheid is een urgent en actueel vraagstuk. Maatwerk is nodig. Om maatwerk te leveren zijn veel verschillende mensen en organisaties nodig in de omgeving waar eenzame mensen wonen, werken en leven. Op lokaal niveau dus én in samenwerking met elkaar. Want door samenwerking van mensen en organisaties op het niveau van een dorp, wijk of stad kan iedereen meer soorten oplossingen bieden. Ook kunnen ze oplossingen op elkaar afstemmen, van elkaar leren en zorgen voor een duurzame aanpak. 

'Arnhem tegen eenzaamheid' is een interactieve avond: naast een lezing met verdieping over het thema zijn er rondetafelsessies en zaaldebat.

De bijeenkomst is een initiatief van ChristenUnie Arnhem en wordt georganiseerd in samenwerking met Coalitie Erbij en cultureel centrum Rozet. 

Eenzaamheid handreiking

Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid

Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van samenwerking, een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken. Kosteloos als pdf te downloaden!

Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid (pdf)