“In weinig tijd een Kom erbij Week neergezet”

Vorig jaar deed Stichting KijkopWelzijn voor het eerst mee aan de Week tegen Eenzaamheid. Kort voor de zomer kreeg KijkopWelzijn van de gemeente Barendrecht de vraag om aandacht te besteden aan de Week tegen Eenzaamheid Miranda Groen en haar toenmalige collega Marsha Rietbergen gingen snel aan de slag.

Eerste stap

“We hebben een best vol programma gekregen”, vertelt Miranda enthousiast. Ze wist dat de Week tegen Eenzaamheid landelijk bestaat, maar kende niet de mogelijkheden lokaal aan te sluiten. “We kwamen op de website www.samentegeneenzaamheid.nl uit met informatie, brochures, tips. Dat hielp. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van het Kom erbij Pakket en de communicatie-toolkit.”

Organisaties betrekken

Streven was zo veel mogelijk organisaties en bewoners te betrekken om een mooie en volle Kom erbij Week te krijgen. Ze planden een inspiratiesessie om te kijken wat er op korte termijn gedaan kon worden. In samenwerking met de communicatieafdeling van de gemeente verscheen 10 augustus in de lokale krant een artikel over de Kom erbij Week (Bekijk hem hier) met een oproep voor de sessie. Er kwamen 15 mensen. De opbrengst van de sessie, samen met de ideeën van verschillende lokale organisaties, begon het programma begon vorm te krijgen!

Divers

Miranda kijkt terug op een geslaagde Kom erbij Week. Harmonievereniging Barendrecht had gratis proeflessen, de bibliotheek organiseerde ochtenden met gastsprekers, een daarvan was tv-bekendheid Rob Geus die sprak over zijn te openen wijkrestaurant, er kon worden meegezongen met zangvereniging Cantando en in het Dienstencentrum kregen ouderen les in tabletgebruik. KijkopWelzijn opende de Week met een Kom erbij-ontbijt. Zestig mensen schoven aan, waaronder de wethouder, wat voor extra publiciteit zorgde.

Bijdragen

Omdat KijkopWelzijn de Kom erbij Week organiseert in opdracht van de gemeente, is binnen de bestaande middelen budget vrijgemaakt om de Week te organiseren. Daarnaast boden organisaties veel gratis aan; meestal bestonden de kosten voor de deelnemers uit een bijdrage voor de koffie. Het theater stelde vrijkaarten ter beschikking voor mensen die het verdienden om eens extra in het zonnetje te worden gezet. De gegadigden werden aangedragen door maatschappelijke organisaties. Ook de Albert Heijn sponsorde in natura. Miranda: “Dit jaar hebben we de Barendrechtse Uitdaging benaderd. De reactie was ook meteen enthousiast. Een van de ideeën is samen met bedrijven een pop up-ontmoetingsplaats op te zetten.”

Positief bijeffect

Miranda merkte dat de Kom erbij Week een positief bijeffect heeft gehad, namelijk een nog uitgebreider netwerk van lokale organisaties, een betere samenwerking en daardoor meer vindplaatsen van cliënten. Om het contact en de samenwerking te verstevigen wil ze dit jaar een ‘Samen tegen Eenzaamheid’-conferentie organiseren. “We kwamen vorig jaar in contact met organisaties die je niet meteen bedenkt om te benaderen, zoals CultuurLocaal. Ik ben oud opbouwwerker en vind het leuk dat je kunst en cultuur kan inzetten om mensen elkaar te laten ontmoeten.”

Meer voorbereidingstijd

Dit jaar heeft Miranda meer voorbereidingstijd. “Ik zit er nu volop in. We willen de Kom erbij Week steviger neerzetten. Nu ook als middel om projecten te ontwikkelen op het gebied van ontmoeting, contact, tegengaan van eenzaamheid die het hele jaar doorgaan.”

Lees ook

Kom erbij in de Week tegen Eenzaamheid!

Van 27 september tot en met 6 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Doe je ook mee? In aanloop naar de Week laten we in een serie artikelen zien hoe hoe mensen door het hele land een activiteit organiseren. Zoals Miranda Groen in Barendrecht.

Meer weten over het organiseren van een activiteit? Lees verder