Stichting HiP

Stichting HiP
Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden door vrijwilligers van Stichting HiP geholpen.

Over ons

HiP (Hulp in Praktijk) is een sterk groeiend netwerk van christenen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die iets willen betekenen in hun eigen buurt.

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

HiP brengt mensen samen

Stichting HiP werkt dagelijks mee in de strijd tegen eenzaamheid. HiP brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben én mensen die hulp willen bieden bij het leven van alledag. HiP komt om de hoek kijken als iemand niet kan terugvallen op een sociaal netwerk. HiP levert op deze wijze een bijdrage in het bestrijden van eenzaamheid.

Werkgebied

Landelijk

Contact

0318 742 510

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.