Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland
Sociaal werkers zijn er voor mensen die het even moeilijk hebben, voor groepen, voor buurten en de straat. En zijn er voor iedereen. Ook voor wie zich eenzaam voelt. Ze hebben hun wortels in de wijk. Brancheorganisatie is Sociaal Werk Nederland.

Over ons

Sociaal werkers ondersteunen uiteenlopende groepen mensen moeite hebben om hun weg te vinden in de samenleving. Tijdelijk of structureel. Maar “sociaal werker” is een verzamelbegrip. Het gaat om ruim 50.000 professionals, onder wie peuterspeelzaalwerkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers, buurtwerkers, schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs en vrijwilligerscoördinatoren. Meestal zijn ze in dienst bij een sociaalwerkorganisatie.

Sociaal Werk Nederland behartigt als brancheorganisatie de belangen van deze organisaties, onder andere bij het Rijk en bij gemeenten. Samen werken we aan een sterke sociale basis.

Eenzaamheid komt zelden alleen

Eenzaamheid raakt vaak aan andere problemen. Eenzaamheid kan leiden tot een slechtere gezondheid, depressieve klachten of een verminderde kans op (ander) werk. En andersom! Het signaleren en bestrijden van eenzaamheid staat dan ook hoog op de agenda van sociaal werkers. Anders gezegd: sociaal werkers dragen dagelijks bij aan een inclusieve, betrokken en vitale samenleving.

Activiteiten met een sociale component

Concreet: sociaalwerkorganisaties organiseren samen met vrijwilligers koffieochtenden in het buurthuis, maatjesprojecten, telefooncirkels, formulierenbrigades, buurtsportactiviteiten, talentontwikkeling, budgetteringscursussen, ouderavonden, fietsles, klussendiensten, computerles, “bewegen op recept” en wat al niet meer. Veel van die activiteiten hebben direct of indirect een sociale component en ondersteunen de eenzaamheidsbestrijding.

Wil u weten welke sociaalwerkorganisatie in uw regio werkt? Klik hier

Sociaal Werk Nederland is kernlid van Coalitie Erbij.


Werkgebied

Landelijk

Contact

info@sociaalwerk.nl

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.