Riki Stichting

Riki Stichting
Vier keer per jaar organiseert Riki Stichting een actie voor eenzame ouderen. De acties zorgen voor herhaalde, persoonlijke aandacht.

Over ons

De Riki Stichting zet zich in voor het verbeteren van het welbevinden van kwetsbare groepen in de samenleving, met name voor ouderen en kinderen. Kernwoorden bij alle activiteiten die zij organiseert en en/of financiert zijn: liefdevol, positieve aandacht, een-op-een contact, plezier, blijdschap, warmte, verbinding, autonomie, zorgvuldigheid en zorgzaamheid.

Landelijke acties tegen eenzaamheid

Eenzaamheid en armoede onder ouderen in Nederland neemt steeds meer toe. De Riki Stichting geeft die veel te grote groep eenzame ouderen de aandacht die ze verdient.

Samen met 50 Zonnebloemafdelingen, 50 basisscholen en 50 verzorgingscentra organiseert de Riki Stichting ieder seizoen een landelijke actie. Bij al deze acties gaan vrijwilligers van de Zonnebloem en leerlingen van basisscholen op bezoek bij ouderen, dit zijn betekenisvolle ontmoetingen. De acties zorgen voor herhaalde, persoonlijke aandacht. De Riki Stichting is ervan overtuigd dat positieve, herhaalde aandacht en een-op-een contact structureel bijdraagt aan het verbeteren van welbevinden.

Werkgebied

Landelijk

Contact

020 3454456
mail@rikistichting.nl

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.