Movisie

Movisie
Movisie ontwikkelt, verzamelt en verspreidt toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken zoals eenzaamheid.

Over ons

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Databank Effectieve sociale interventies

Movisie investeert in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Movisie beheert de databank Effectieve sociale interventies.

Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid?

In 2016 bracht Movisie het dossier Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid? uit. In het dossier is kennis verzameld over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Daarmee wil Movisie overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid. Dit dossier is een zogeheten groeidocument en wordt aangevuld op basis van nieuwe inzichten over effectieve aanpakken van eenzaamheid.

Werkgebied

Landelijk

Contact

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.