Leger des Heils

Leger des Heils
In het kader van het thema eenzaamheid heeft het Leger des Heils vele initiatieven ontplooid. Het Leger des Heils richt zich vanuit het Christelijk geloof vooral op mensen die nergens anders terecht kunnen: 'Mensen zonder helper'.

Over ons

Door de grote landelijke spreiding van haar locaties en de verscheidenheid aan programma’s bereikt het Leger des Heils vele mensen. Geschat wordt dat bijna 10% van de Nederlandse bevolking ooit in aanraking is gekomen met het Leger des Heils.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een thema dat in vele initiatieven van het Leger des Heils terugkomt. Zo zijn er door heel het land buurtsteunpunten geopend onder de naam Bij Bosshardt. Ook organiseert het Leger jaarlijks voor eenzamen landelijke activiteiten en de landelijke media-actie ‘Wij geloven’. Bovendien ziet het Leger het als haar taak om het thema eenzaamheid onder aandacht van de politiek te brengen.

Het Leger des Heils is kernlid van Coalitie Erbij.

"Wij komen op voor de meest kwetsbaren in onze samenleving."


Werkgebied

Landelijk

Contact

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.