Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

LKCA
Kunstinterventies kunnen bijdragen in de strijd tegen eenzaamheid. Beeldvorming en het bespreekbaar maken van eenzaamheid zijn daarbij belangrijk. Het LKCA zet zich hiervoor in.

Over ons

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid.

Het LKCA stimuleert de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoeting en debat en biedt advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie in brede zin. Het LKCA draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsprogramma’s van de rijksoverheid voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie en ondersteunt de uitvoering daarvan.

Kunstinterventies in de strijd tegen eenzaamheid

Samenwerking met organisaties uit de zorg- en welzijnssector vindt het LKCA belangrijk. Cultuurparticipatie heeft een positief effect op de vitaliteit en het welzijn van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen of kinderen met een beperking.

In samenwerking met Coalitie Erbij zet het LKCA in op de ontwikkeling van kunstinterventies in de strijd tegen eenzaamheid. Kunstenaars kunnen immers een ander perspectief bieden dan zorgprofessionals. Beeldvorming en het bespreekbaar maken van eenzaamheid zijn daarbij belangrijk.

Werkgebied

Landelijk

Contact

Angela van Dijck
angelavandijk@lkca.nl

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.