Kerk in Actie

Kerk in Actie
Samen met partnerkerken en partnerorganisaties in binnen- en buitenland werkt Kerk in Actie aan de voortgang van het evangelie en aan het bestrijden van armoede en onrecht door solidariteit en hulpverlening. Op vrijdag 28 september organiseert Kerk in Actie een Kerk & Zorgdag in Utrecht met als thema: 'Eenzaamheid, de kerk uit?!'

Over ons

Kerk in Actie werkt namens de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, de andere aangesloten kerken en particuliere donateurs. 

Zorgzame kerk

Projecten van Kerk in Actie in Nederland richten zich op bijvoorbeeld integratie in de samenleving van gehandicapten, diaconaal vakantiewerk, buurtwerk en opvang van drugsverslaafden, dak- en thuislozen.

In antwoord op de vele veranderingen in de zorg en de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving is Kerk in Actie het project Zorgzame kerk gestart: als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor wie zorgafhankelijk zijn, binnen en buiten de kerk.

Werkgebied

Landelijk

Contact

Janet Bac
j.bac@kerkinactie.nl

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.