KBO-PCOB

KBO-PCOB
KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

Over ons

KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren. Onze belangenbehartiging richt zich vooral op thema’s als zorg en wonen, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting en ondersteuning. We hebben  meer dan 800 lokale afdelingen, verspreid over heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach

Eenzaamheid onder ouderen

Mensen worden op verschillende manieren ouder; de groep ouderen is dan ook heel divers. Naarmate mensen ouder worden, kunnen de risico’s op eenzaamheid toenemen. Onder meer omdat sociale contacten minder kunnen worden door fysieke problemen of doordat de mobiliteit afneemt. Ook verliezen ouderen meer mensen in hun directe omgeving, zoals hun partner of leeftijdsgenoten. Ouderen met aanhoudende eenzaamheidsgevoelens worden in hun functioneren belemmerd. Dit kan leiden tot psychische problemen zoals angst en depressieklachten, of bestaande fysieke klachten versterken. Soms leidt het ook tot isolement. KBO-PCOB zet zich om eenzaamheid te verminderen, onder meer door in te zetten op haar 800 afdelingen die dicht bij mensen staan, maar ook door het thema binnen de lokale en landelijke politiek blijvend te agenderen en mee te werken aan oplossingen.

Werkgebied

Landelijk

Contact

Agnes van Balkom
030 400 600
agnes.vanbalkom@kbo-pcob.nl

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.