KBO-Brabant

KBO-Brabant
In lokale KBO-Afdelingen (bijna 300, in iedere Brabantse gemeente) worden ontmoetingen en activiteiten georganiseerd voor senioren. Ook zetten Afdelingen projecten op om eenzaamheid te signaleren en er iets aan te doen: huisbezoeken, mensen meenemen, uitjes. KBO-Brabant organiseert voor Afdelingsbestuurders lezingen/workshops over eenzaamheid. Op de website een datingmogelijkheid: Groet & Ontmoet.

Over ons

Een KBO-lidmaatschap begint dicht bij huis, namelijk in een van onze (bijna 300) lokale Afdelingen, die op hun beurt deel uitmaken van KBO-Brabant. KBO-Brabant is met ongeveer 130.000 leden de grootste vereniging van Noord-Brabant en de derde grootste seniorenvereniging in heel Nederland. Samen zetten we ons in voor actieve deelname van ouderen in de samenleving, voor de bevordering van onderlinge sociale contacten en zelfredzaamheid. We dragen bij aan een plezierig leefklimaat in de wijk, het dorp, de stad en de provincie.

Werkgebied

's-Hertogenbosch

Contact

Eva Geelen
073-6444066
info@kbo-brabant.nl

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.