Gouden Dagen

Gouden Dagen
Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. De zorg die ze krijgen is beperkt en mogelijkheden om zelf actief te blijven zijn niet altijd voorhanden. Vereenzaming ligt op de loer. Gouden Dagen gaat uit van de kracht van lokale zorg- en welzijnsinstellingen om juist de ouderen die het nodig hebben te bereiken.

Over ons

Gouden Dagen zet zich in voor de kwaliteit van leven van ouderen. Door het mogelijk maken van meer welzijnsactiviteiten en het bevorderen van sociale contacten. Voor de ouderen in zorginstellingen, maar met name ook voor de ouderen uit de wijk. 

Sociale verbintenis

Gouden Dagen wil een betere leefsituatie voor kwetsbare ouderen in Nederland, door:

- stimuleren van de eigen regie
- stimuleren van sociale verbintenis en contact
- vinden en bereiken van kwetsbare ouderen ‘achter de voordeur’ met een sociaal programma
- vertegenwoordigen van een belangrijke en groeiende groep ouderen.

Werkgebied

Landelijk

Contact

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.