De Regenboog Groep

De Regenboog Groep
De Regenboog Groep heeft een breed pakket aan projecten op het gebied van eenzaamheid en sociaal isolement: buurtrestaurants, laagdrempelige activiteiten, netwerkcoaching en maatjes.

Over ons

De Regenboog Groep stimuleert mensen in sociale armoede in Amsterdam: mensen met sociale problemen, voor dak- en thuislozen en verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. Bezoekers, deelnemers en vrijwilligers hebben een belangrijke rol: zij hebben inspraak in de organisatie en werken mee met ondersteuning van professionals. Vanuit tien inloophuizen verspreid door de stad, zorgt De Regenboog Groep voor opvang, hulpverlening, dagbesteding en werk. 

Sociaal contact en ondersteuning

Jaarlijks heeft De Regenboog Groep contact met 4.000 daklozen en ex-daklozen. Zo'n 600 vrijwilligers werken als buddy of maatje en bieden zo sociaal contact en ondersteuning aan een actieve deelname aan de maatschappij. Naast de doelgroep zelf kunnen ook familieleden en mantelzorgers kunnen bij De Regenboog Groep terecht voor ondersteuning.

Werkgebied

Amsterdam

Contact

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.