CNV Connectief

CNV Connectief
Eenzaamheid is een thema binnen de seniorenafdeling van CNV Connectief. Voor de leden die stoppen met werken worden netwerkbijeenkomsten en specifiek op deze doelgroep toegesneden dienstverleningsproducten ontwikkeld.

Over ons

CNV Connectief is de vakbond voor Onderwijs, Overheid, Publieke Diensten en Zorg & Welzijn. Deze vereniging behartigt de belangen van werknemers in deze sectoren, maar ook van studenten, gepensioneerden en mensen met een uitkering.

Wanneer een lid van CNV Overheid, CNV Publieke Diensten of CNV Zorg & Welzijn met (vroeg)pensioen gaat, treedt hij of zij toe tot de Sectorgroep Senioren. De Sectorgroep Senioren draagt zorg voor de ontwikkeling en zonodig uitvoering van beleid in de collectieve belangenbehartiging van senioren.

 

Werkgebied

Landelijk

Contact

Informatie wijzigen? Vraag nu een link aan om je gegevens aan te passen. Je ontvangt hem op het bij ons bekende e-mailadres.