Tegen eenzaamheid in je gemeente

Samenwerken tegen eenzaamheid

Coalitie Erbij ondersteunt je in de lokale aanpak van eenzaamheid. Op deze website vind je daartoe onder meer de volgende middelen en activiteiten. Maar kijk vooral verder rond!

Handreiking

Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van samenwerking, een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken. Ook bevat de handreiking een overzicht van meer dan 50 verschillende activiteiten en interventies die ingezet kunnen worden. 

Conferentie 'Samen tegen eenzaamheid'

Versterk de aanpak van eenzaamheid in je gemeente door samenwerking tussen organisaties en organiseer een Samen tegen eenzaamheid-conferentie. Coalitie Erbij organiseert deze conferenties om de aanpak van eenzaamheid in je gemeente te verbeteren. De bestaande samenwerking tussen organisaties in je gemeente wordt verkend en met een concreet plan versterkt.

Informatiebijeenkomst Eenzaamheid, nader beschouwd

Wat is eenzaamheid, hoe ontstaat het, wat kun je er aan doen? Op deze en veel meer vragen rond het thema eenzaamheid gaan we in op de bijeenkomst Eenzaamheid, nader beschouwd, die tijdens de Week tegen Eenzaamheid aangeboden wordt.

Vrijwilligersworkshop eenzaamheid

Tijdens je werk als vrijwilliger kom je in aanraking met mensen waarvan je vermoedt dat zij eenzaam zijn. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? Is eenzaamheid voor iedereen hetzelfde? Is eenzaamheid te signaleren? En hoe kunnen we eenzaamheid aanpakken? Dat komt aan bod in deze workshop, die aangeboden wordt tijdens de Week tegen Eenzaamheid.

Signaleringskaart

Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en bespreekbaar wordt, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. Hulpmiddel daarbij is deze signaleringskaart.

Factsheet 'Eenzaamheid in acht'

In deze factsheet lees je in acht items de actuele stand van zaken over eenzaamheid. Over de urgentie van het probleem, wat eenzaamheid is, oorzaken, gevolgen, risicofactoren, cijfers, hoe eenzaamheid te herkennen is en hoe het wordt tegengegaan.

Week tegen Eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid is hét moment om jouw activiteit die mensen verbindt in de spotlights te zetten. Of om een speciale Kom erbij-activiteit te organiseren. Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid! Een actieweek met media-aandacht en concrete actie.

Meer weten over de lokale aanpak van eenzaamheid?

Contactpersoon bij Coalitie Erbij is Tineke Koopman, t.koopman@coalitieerbij.nl of  030-2307199