Lokale samenwerking tegen eenzaamheid

Elke Rotterdamse wijk een ontmoetingscentrum, alle 75-plussers jaarlijks het sociaal wijkteam op bezoek en een aandachtsfunctionaris speciaal voor geïsoleerde ouderen. Het zijn drie van de maatregelen die de gemeente met haar actieprogramma ‘Voor mekaar’ nam om eenzaamheid te bestrijden.

De toenmalig Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge, spreker van de Nationale Eenzamheid Lezing 2016, roept in het actieprogramma burgers en instanties op samen te werken: “Eenzaamheid is een probleem dat alleen gekeerd kan worden als overheid, professionals, verenigingen, gemeenschappen en bewoners de handen ineen slaan.”

Dat heeft alvast een groep organisaties gedaan. Humanitas, Sensoor, SOL Netwerk, Maatschappelijke dienstverlening Alexander, Thermiek en WMO Radar hebben Coalitie Erbij Rotterdam opgericht. Op basis van kennis en onderzoek gaan zij concrete acties om eenzaamheid tegen te gaan uitvoeren en verbeteren. En het thema eenzaamheid en sociaal isolement in de stad onder de aandacht brengen.

Koploperplaatsen

Rotterdam is een van de twintig koploperplaatsen die samen met de landelijke Coalitie Erbij twee jaar lang werken aan een integrale aanpak van eenzaamheid. Met de ervaringen wordt in 2016 een model voor samenwerking ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen overnemen.

Want op steeds meer plaatsen in Nederland vinden lokale organisaties, burgers en instellingen elkaar om samen te werken tegen eenzaamheid in de eigen gemeente. Zowel in grote als kleine gemeenten.

 

Zelf stappen durven zetten

Belangrijk is dat er initiatiefnemers opstaan. “Durf zelf stappen te zetten”, zei de Bossche wethouder Geert Snijders op het Nationaal Eenzaamheid Congres 2014. “Eenzaamheid is van iedereen. Maar daar zit ook een risico in: dat niemand iets doet. Laten we voorkomen dat het van niemand is.”

Door veranderende wetgeving en de decentralisaties is voorkomen en verminderen van eenzaamheid een belangrijke taak van gemeenten geworden. In de nieuwe Wmo ziet Snijders kansen om meer in wijken en buurten te laten gebeuren met voorzieningen dicht bij bewoners, waarbij eenzaamheid gesignaleerd wordt. Met maatwerk. Snijders: “Er zijn nieuwe verbindingen nodig tussen zorg, welzijn en burgerkracht.”

 

Een eerste bijeenkomst

Voor initiatieven in gemeenten waar door organisaties nog niet rond het thema eenzaamheid wordt samengewerkt of waar de samenwerking versterkt kan worden, biedt Coalitie Erbij Lokale conferenties 'Samen tegen eenzaamheid' aan. Om mogelijkheden te verkennen en misschien ook tot een concreet plan te komen. De inzet van Coalitie Erbij is kosteloos. Lees meer