Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid (versie 2018)

Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van samenwerking, een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken.

Eenzaamheid handreiking

Download de handreiking

De handreiking is digitaal verschenen en als pdf kosteloos te downloaden.

Ook bevat de handreiking een overzicht van meer dan 50 verschillende activiteiten en interventies die ingezet kunnen worden. De handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid is een uitgave van Coalitie Erbij.

Doelgroep

Deze handreiking is bedoeld voor mensen en organisaties die eenzaamheid in hun gemeente willen tegengaan. Voor iedereen die zich afvraagt hoe dit het beste zou kunnen. En voor iedereen die hier net mee bezig is. Kortom: voor de startende eenzaamheidsbestrijder. Dat kunnen betrokken burgers en vrijwilligers zijn, welzijnswerkers, gemeenteambtenaren of professionals in de zorg, in sociale wijkteams of bij woningcorporaties en bedrijven. En ieder ander die eenzaamheid ontmoet, zoals leden van kerken, clubs en verenigingen, burgerinitiatieven en bibliotheken.

Totstandkoming

Deze handreiking is het resultaat van een tweejarig project “Versterking lokale aanpak eenzaamheid”, dat is bekostigd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door Coalitie Erbij. In dit project zijn in de jaren 2015 en 2016 meer dan twintig gemeentelijke ‘koplopers’, verspreid over het hele land, actief ondersteund en gevolgd.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een complex probleem. Eenzaamheid verschilt van mens tot mens en dat dat ook geldt voor de oplossingen. Maatwerk is dus nodig. Door samenwerking van mensen en organisaties vanuit verschillende sectoren op het niveau van dorp, wijk of stad kan iedereen meer soorten oplossingen bieden. Ook kunnen ze oplossingen op elkaar afstemmen, van elkaar leren en zorgen voor een duurzame aanpak. Deze handreiking is een concreet hulpmiddel om dat vorm te geven.

Contact

Voor contact over de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid kun je contact opnemen met Coalitie Erbij via info@coalitieerbij.nl. De handreiking is met zorg samengesteld. De digitale versie wordt jaarlijks ge-update. Wanneer je bijvoorbeeld een activiteit mist of niet juist omschreven vindt, neem contact met ons op voor verbetering in de versie van volgend jaar.