De lokale aanpak van eenzaamheid

Eenzaamheid is een divers en complex probleem. Er bestaan geen simpele oplossingen. Daarom is het belangrijk om te werken aan langjarige aandacht voor en een duurzame aanpak van eenzaamheid. Zo’n aanpak vraagt een lange adem en om samenwerking van lokale partijen: maatschappelijke organisaties, bevlogen vrijwilligers, overheid en bedrijfsleven. 

Samen tegen eenzaamheid

Samenwerking biedt veel mogelijkheden: je kunt oog hebben voor alle aspecten van eenzaamheid, er zijn meer activiteiten beschikbaar, verwijzing is mogelijk én het is mogelijk om taken te verdelen. Zo maak je de grootste kans om effectieve oplossingen voor verschillende mensen te bieden. Coalitie Erbij ondersteunt de lokale aanpak van eenzaamheid. Lees meer op deze pagina.

Filters